Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

obecná listová spála kukuřice
Cochliobolus heterostrophus (teleom.) - Bipolaris maydis (anam.)

říše: houby (Fungi) třída: Ascomycota čeleď: Pleosporaceae

Další české názvy: spála listů

Vědecká synonyma: Ophiobolus heterostrophus (teleom.) - Helminthosporium maydis (anam.)

EPPO kód: COCHHE

Metodika IOR - obecná listová spála kukuřice

Charakteristika patogenu
Hostitelské spektrum
Hostitelskými rostlinami jsou kukuřice a čirok.
Příznaky napadení
Patogen napadá listy, listové pochvy, listeny palic a semena. Příznaky se šíří od spodních pater nahoru a mohou postupně poškodit celou listovou plochu. V počáteční fázi infekce je typickým znakem šedozelený lem kolem skvrn. Později na listech šedavě červené podlouhlé a úzké skvrny s tmavě hnědým středem, vřetenovitého nebo eliptického tvaru, 40 × 6 mm velké, rozložené podél listových žilek a vymezené žilnatinou. Skvrny postupně splývají a silně napadené listy postupně odumírají, hnědnou a příznaky připomínají popálení. Skvrny na listových pochvách jsou hnědé s purpurově červeným okraji, protáhlé, cca 50 mm dlouhé. Skvrny na obalových listenech palic jsou vřetenovité, hnědé s tmavými okraji.
Životní cyklus
Houba přezimuje jako mycelium na infikovaných posklizňových zbytcích na strništích, konidie (nepohlavní spory) způsobují primární infekce a šíří se rozstřikujícími vodními kapkami na spodní listy. Sekundární infekce probíhají opět konidiemi, které se tvoří na skvrnách na spodní straně listů a větrem se šíří do vyšších listových pater. Šíření podporuje vysoká vzdušná vlhkost, ovlhčení povrchu a vyšší teploty 18–27 °C.
Hospodářský význam
Patogen způsobuje předčasné odumírání rostlin, předčasné dozrávání rostlin kukuřice, tvorbu malých semen a snížení výnosu. Významnější škody jsou především v teplejších oblastech.
Monitoring a prognóza
Přímé metody monitoringu
Prohlídky porostu.
Prognóza výskytu
Podle povětrnostních podmínek.
Rozhodování o provedení ošetření
Prahy škodlivosti
Není stanoven.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Použití tolerantních odrůd. Použití certifikovaného osiva. Dodržování osevních postupů. Důsledná likvidace posklizňových zbytků rozdrcením a zapravením do půdy. Provádění pěstitelských opatření, která urychlují rozklad rostlinných zbytků.
Nechemické metody ochrany rostlin
Biologická a biotechnická ochrana
V širším slova smyslu lze chápat biologickou ochranu jako prostředky na ochranu rostlin, mezi které patří mikroorganismy, makroorganismy, růstové regulátory hmyzu a rostlin, nejrůznější rostlinné extrakty apod. Jinými slovy se jedná o takové metody regulace škodlivých organismů, při nichž se nevyužívá průmyslově vyrobených syntetických pesticidů. Tyto přípravky lze používat v systémech ekologického zemědělství.
Chemická ochrana rostlin
Povolené přípravky na ochranu rostlin