Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

prašná snětivost ovsa
Ustilago avenae

říše: houby (Fungi) třída: sněti (Ustilaginomycetes) čeleď: Ustilaginaceae

Další české názvy: sněť ovesná

Vědecká synonyma: Uredo segetum var. avenae, Ustilago segetum var. avenae

EPPO kód: USTIAV

Metodika IOR

Charakteristika patogenu
Hostitelské spektrum
Oves.
Příznaky napadení
Kvítky laty v době metání přeměny v černou masu chlamydospor, zpočátku překrytou stříbřitou blankou, která se rozpadá. V době zrání zůstávají prázdná vřetena laty, často s ojedinělými pluchami. Výjimečně i parciální poškození laty. Napadené rostliny vykazují zpravidla nižší růst.
Životní cyklus
Chlamydospory sněti jsou z přeměněných částí laty roznášeny větrem na květy (blizny) nebo se dostávají mezi otevřené pluchy. Klíčí a mycelium infikuje květy a zrna a přechází do klidového stadia. Více ohroženy jsou nahé ovsy. Mezi pluchy se mohou dostat chlamydospory také při poškození pluch při sklizni. Další vývoj zrna není ovlivněn. Pro vznik infekce je nejvýznamnější mycelium, které proniklo pod epidermis zrna. V době klíčení mycelium prorůstá do klíčku a dále rostlinou. Přenos chlamydospor podporuje suché počasí a infekci vyšší teploty v době kvetení. Pomalé klíčení a růst ovsa podporují výskyt.
Hospodářský význam
V minulosti významné onemocnění ovsa, po zavedení moření pokles výskytu i škodlivosti. V současné době hospodářsky méně významné onemocnění, výskyty pouze lokální.
Monitoring a prognóza
Přímé metody monitoringu
Kontrola porostu během kvetení.
Nepřímé metody monitoringu
Analýza osiva na přítomnost mycelia patogenu.
Systémy varování
Dle aktuálního stavu.
Prognóza výskytu
Podle povětrnostních podmínek během kvetení
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Používání certifikovaného osiva, odolné odrůdy, zdravé osivo.
Nechemické metody ochrany rostlin
Biologická a biotechnická ochrana
V širším slova smyslu lze chápat biologickou ochranu jako prostředky na ochranu rostlin, mezi které patří mikroorganismy, makroorganismy, růstové regulátory hmyzu a rostlin, nejrůznější rostlinné extrakty apod. Jinými slovy se jedná o takové metody regulace škodlivých organismů, při nichž se nevyužívá průmyslově vyrobených syntetických pesticidů. Tyto přípravky lze používat v systémech ekologického zemědělství.
Chemická ochrana rostlin
Moření.
Povolené přípravky na ochranu rostlin
Rezistence patogenu a antirezistentní strategie
Rezistence vůči účinným látkám nebyla zjištěna. Antirezistentní strategií je používání přípravků s různými účinnými látkami a mechanizmy účinku.
Hodnocení účinnosti ochrany
Účinnost mořidel povolených proti této chorobě je vysoká.
Účinnost ochrany hodnotíme srovnáním s kontrolní neošetřenou variantou.