Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

pruhovitost ječmene
Pyrenophora graminea (teleom.) - Drechslera graminea (anam.)

říše: houby (Fungi) třída: Ascomycetes čeleď: Pleosporaceae

Další české názvy: pruhovitost ječná

Vědecká synonyma: Helminthosporium graminearum (anam.)

EPPO kód: PYRNGR

Metodika IOR

Charakteristika patogenu
Hostitelské spektrum
Ječmen obecný a všechny druhy obilnin, trávy.
Příznaky napadení
Na pochvách prvních listů nebo na koleoptile, rostoucích z infikovaného osiva, se nejprve objevují nenápadné světle zbarvené proužky. V průběhu sloupkování se na listových čepelích objevují podél listové nervatury probíhající žluté pruhy. Tyto postupně nekrotizují, hnědnou a nakonec se listy třepí. Silně napadené rostliny odumírají, v porostu jsou v době nalévání zrna viditelné podle toho, že klasy zůstávají vzpřímené a „neháčkují“.
Životní cyklus
Na napadených listech se tvoří spory, které jsou větrem zanášeny na zelené klasy zdravých rostlin. Tam vyklíčí, avšak zůstávají až do výsevu zrna mezi pluchou a zrnem v klidovém stadiu. Na napadeném zrnu se většinou neobjevují žádné příznaky. Při klíčení obilky infikuje mycelium klíčící rostlinu a prorůstá do základů listů i klasu. Choroba je tedy přenosná téměř výhradně osivem. Infekce zdravých listů není možná, proto se choroba vyskytuje v porostu na jednotlivých rostlinách rozptýleně. Ohniska napadení se netvoří.
Hospodářský význam
Vyskytuje se na celém území ČR. Velmi závažné houbové onemocnění ječmene, vysoce rizikové u množitelských porostů.
Monitoring a prognóza
Přímé metody monitoringu
Kontrola porostu.
Nepřímé metody monitoringu
Testy na přítomnost mycelia v zrnu.
Prognóza výskytu
Dle napadení množitelského porostu a průběhu počasí v době infekce.
Rozhodování o provedení ošetření
Prahy škodlivosti
Pro množitelské porosty - na 400 semen maximálně 2 % semen s Pyrenophora graminea.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Zásadní ochranné opatření spočívá v používání zdravého, uznaného osiva.
Nechemické metody ochrany rostlin
Biologická a biotechnická ochrana
V širším slova smyslu lze chápat biologickou ochranu jako prostředky na ochranu rostlin, mezi které patří mikroorganismy, makroorganismy, růstové regulátory hmyzu a rostlin, nejrůznější rostlinné extrakty apod. Jinými slovy se jedná o takové metody regulace škodlivých organismů, při nichž se nevyužívá průmyslově vyrobených syntetických pesticidů. Tyto přípravky lze používat v systémech ekologického zemědělství.
Chemická ochrana rostlin
Spočívá v používání účinných mořidel.
Povolené přípravky na ochranu rostlin
Rezistence patogenu a antirezistentní strategie
Rezistence vůči účinným látkám nebyla zjištěna. Antirezistentní strategií je používání přípravků s různými účinnými látkami a mechanizmy účinku.
Hodnocení účinnosti ochrany
Účinnost mořidel povolených proti této chorobě je vysoká.
Účinnost ochrany hodnotíme srovnáním s kontrolní neošetřenou variantou.