Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

květilka obilná
Delia coarctata

třída: hmyz (Insecta) řád: dvoukřídlí (Diptera) čeleď: květilkovití (Anthomyiidae)

Vědecká synonyma: Hylemya coarctata, Phorbia coarctata

EPPO kód: HYLECO

Metodika IOR

Charakteristika druhu
Hostitelské spektrum

Pšenice, žito, ječmen, plevelné trávy (např. pýr) a ostatní trávy z čeledě lipnicovitých (Poaceae). Oves není napadán.

Popis škůdce
Žlutošedé imago 6–7 mm velké. 
Vajíčka jsou bílá, perleťově lesklá, 1 mm velká. 
Larvy bílé apodní acephalní (beznohé a bez hlavové kapsule). Konec zadečku je zešikmený. Nese 6 párů masitých výrůstků, z nichž střední jsou nejvyšší a se dvěma hroty.
Příznaky poškození
Rostliny v březnu a dubnu vadnou. Srdéčkové listy později žloutnou a usýchají. Často bývají na bázi uhnilé.
Životní cyklus
Přezimují vajíčka v půdě. Larvy se líhnou v únoru až dubnu. Vyžírají srdéčka a výhonky. Během svého života zničí několik odnoží. Larva se kuklí v půdě v kořenovém balu živné rostliny. Dospělci létají v květnu a červnu, přibližně v době květu žita. Samičky po 3–4 týdnech kladou vajíčka (až 40 vajec) mělce do půdy, přednostně na pole s řídkou vegetací a s kyprou půdou.
Květilka obilná má 1 generaci v roce.
Hospodářský význam
Larva svým žírem ničí jednotlivé odnože, čímž se snižuje počet odnoží na rostlinu. Nižší počet stébel na 1 ha se pak projeví ztrátami na výnosech. Významnější ztráty bývají častěji u málo odnožujících odrůd, u řídkých a pozdě vzešlých porostů pšenice. Jařiny jsou napadány zřídka. Na některých lokalitách bývají pravidelné škodlivé výskyty.
Rozhodování o provedení ošetření
Prahy škodlivosti
30 dospělců na 100 smyků;

100 vajíček na 1 m2 na podzim;

2 larvy na 100 rostlin do začátku odnožování v březnu až dubnu.

Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Vysévat dobře odnožující odrůdy, provádět včasný výsev a agrotechnická opatření posilující vývoj rostlin. V regionech s pravidelným škodlivým výskytem nenechávat půdu holou v období od konce července do konce srpna - po sklizni obilí zaset strniskové plodiny, např. hustě setou hořčici.
Nechemické metody ochrany rostlin
Biologická a biotechnická ochrana
V širším slova smyslu lze chápat biologickou ochranu jako prostředky na ochranu rostlin, mezi které patří mikroorganismy, makroorganismy, růstové regulátory hmyzu a rostlin, nejrůznější rostlinné extrakty apod. Jinými slovy se jedná o takové metody regulace škodlivých organismů, při nichž se nevyužívá průmyslově vyrobených syntetických pesticidů. Tyto přípravky lze používat v systémech ekologického zemědělství.
Chemická ochrana rostlin
Moření osiva obilnin insekticidy. 
Ochrana proti larvám v jarním období přímými postřiky insekticidy není účinná.
Povolené přípravky na ochranu rostlin
Rezistence škůdce a antirezistentní strategie
Antirezistentní strategií je používání přípravků s různými účinnými látkami a mechanizmy účinku.