Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

černá rzivost trav
Puccinia graminis

říše: houby (Fungi) třída: Urediomycetes čeleď: rzi (Pucciniaceae)

Další české názvy: rez travní

Vědecká synonyma: Puccinia graminis ssp. graminis, Puccinia graminis var. tritici

EPPO kód: PUCCGR

Metodika IOR

Charakteristika patogenu
Hostitelské spektrum
Všechny druhy obilnin, trávy. Mezihostitelskými druhy jsou dřišťály a příležitostně také mahónie.
Příznaky napadení
Rezavě hnědé podlouhlé kupky urediospor se objevují v pozdním období nalévání zrna pšenice. Vyskytují se (na rozdíl od rzi pšeničné) převážně na listových pochvách a stéblech. V místě kupek je pokožka rostlin odchlíplá. Krátce před sklizní se objevují na stejných místech černé kupky zimních výtrusů (teliospor). Na mezihostiteli jsou na líci listů nápadné oranžové skvrny, na rubu malé žluté skupinky pohárkovitých aecií s aeciosporami.
Životní cyklus
Patogen přezimuje ve formě zimních výtrusů na posklizňových zbytcích slámy. Na jaře se vytvářejí basidiospory, které infikují mezihostitele (dřišťál, mahonie). Na něm vznikají aeciospory, které infikují obilniny či trávy. Na obilnině vznikají urediospory, které jsou ihned klíčivé a mohou být větrem přenášeny na velké vzdálenosti. Na zrajících obilninách se tvoří zimní výtrusy (teliospory).
Hospodářský význam
Vyskytuje se občasně převážně v jižních oblastech ČR. Epidemie může způsobit výrazné ztráty výnosu kvůli redukované hmotnosti 1000 zrn.
Monitoring a prognóza
Přímé metody monitoringu
Vizuální hodnocení rozsahu napadení listů pšenice.
Systémy varování
Dle aktuálního výskytu.
Prognóza výskytu
Favorizující klimatické faktory.
Rozhodování o provedení ošetření
Prahy škodlivosti
Ošetření se provádí, pokud se před metáním vyskytují kupky na 5–15 % odnoží.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Pěstování rezistentních odrůd.
Nechemické metody ochrany rostlin
Biologická a biotechnická ochrana
V širším slova smyslu lze chápat biologickou ochranu jako prostředky na ochranu rostlin, mezi které patří mikroorganismy, makroorganismy, růstové regulátory hmyzu a rostlin, nejrůznější rostlinné extrakty apod. Jinými slovy se jedná o takové metody regulace škodlivých organismů, při nichž se nevyužívá průmyslově vyrobených syntetických pesticidů. Tyto přípravky lze používat v systémech ekologického zemědělství.
Chemická ochrana rostlin
Při nutnosti chemického ošetření volit období od fáze BBCH 51 (počátek odnožování).
Povolené přípravky na ochranu rostlin
Rezistence patogenu a antirezistentní strategie
Vzniku rezistentních populací lze obecně předejít jednak používáním kombinovaných fungicidů nebo takovou strategií ochrany, kdy nedochází k opakovaným aplikacím přípravků se stejným mechanizmem účinku.
Hodnocení účinnosti ochrany
Účinnost ochrany hodnotíme srovnáním s kontrolní neošetřenou variantou.