Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

bodruška obilná
Cephus pygmaeus

třída: hmyz (Insecta) řád: blanokřídlí (Hymenoptera) čeleď: bodruškovití (Cephidae)

EPPO kód: CEPHPY

Metodika IOR

Charakteristika druhu
Hostitelské spektrum
Pšenice, žito, vzácně ječmen a některé luční trávy. Oves není napadán.

Popis škůdce
Imago je 6–10 mm velké s dlouhými nitkovitými tykadly. Poslední tykadlový článek je zesílený. Zbarvení leskle černé, štíhlejší zadeček se žlutými příčnými proužky na druhém a třetím zadečkovém článku.

Larva je přibližně 12 mm dlouhá, žlutavá beznohá (apodní) s hnědou hlavou. Tělo je zřetelně segmentované.

Příznaky poškození
Běloklasost se zadinovými zrny. Přerušené cévní svazky, důsledkem je předčasné žloutnutí a usychání stébel. Vnitřek stébel je podélně prožraný (i skrze kolénka), vyplněný drtí a trusem. Napadená stébla se lehce lámou a padají k zemi (obzvlášť při zatížení větrem či deštěm). Dorostlé larvy jsou na bázi stébel.
Životní cyklus
Dospělci létají v květnu a červnu. Samice má krátké pilovité kladélko, pomocí kterého klade vajíčka do horních částí stébel. Larvy se prožírají stéblem směrem dolů k bázi stébla. Zde vykoušou kruhovitou rýhu. Pod ní se larva zapřede do průhledného kokonu a přečká zimu u paty stébla. Stébla se v místě kruhovité rýhy lehce lámou. Larva se kuklí v dubnu. 
Druh má 1 generaci v roce.
Hospodářský význam
Škodlivé výskyty jsou sporadické a lokální. Škody mohou být očekávány v následujícím roce po zjištění 1 larvy na 100 stéblech.
Rozhodování o provedení ošetření
Prahy škodlivosti

4 dospělci na 1 m2 (v V.–VI.);

32 larev na 1 m2;

5 % poškozených stébel.

Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Včasná podmítka a hluboká orba.
Nechemické metody ochrany rostlin
Biologická a biotechnická ochrana
V širším slova smyslu lze chápat biologickou ochranu jako prostředky na ochranu rostlin, mezi které patří mikroorganismy, makroorganismy, růstové regulátory hmyzu a rostlin, nejrůznější rostlinné extrakty apod. Jinými slovy se jedná o takové metody regulace škodlivých organismů, při nichž se nevyužívá průmyslově vyrobených syntetických pesticidů. Tyto přípravky lze používat v systémech ekologického zemědělství.
Chemická ochrana rostlin
Povolené přípravky na ochranu rostlin
Rezistence škůdce a antirezistentní strategie
Antirezistentní strategií je používání přípravků s různými účinnými látkami a mechanizmy účinku.