Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

Metodika IOR - bělásci

Charakteristika druhu
Hostitelské spektrum
Všechny rostliny z čeledi brukvovité (Brassicaceae), tzn. brukvovité zeleniny (hlávkové zelí, květák, brokolice, kedluben, kapusta hlávková, kapusta růžičková, kadeřávek, pekingské zelí, čínské zelí, tuřín, vodnice, ředkvička, ředkev), brukvovité olejniny (řepka, řepice, hořčice), brukvovité plevele a okrasné rostliny (např. zástupce rodu Tropaeolum).
Popis škůdce
Bělásek řepový
Motýli v rozpětí 40–46 mm, křídla barvy bílé. Vrchol předních křídel s černou skvrnou dosahující do 1/3 vnějšího okraje křídla. Samice mají na předních křídlech dvě tmavé skvrny, samec jednu nebo zcela chybí. Tělo šedé. 
Vajíčka zeleně žlutá, dlouhá 1,3 mm, vřetenovitého tvaru s podélným žebrováním. Jsou kladena jednotlivě ze spodní strany listů. 
Housenka (polypodní larva) matně zelená s jemným žlutým proužkem na hřbetě a bocích. Hlava zelená. V posledním instaru přibližně 30 mm dlouhá. 
Kukla krytá, dlouhá 2,0–2,5 mm.

Bělásek zelný
Dospělci v rozpětí 52–58 mm, křídla barvy bílé. Vrchol předních křídel s černou skvrnou dosahující i přes 1/2 vnějšího okraje křídla. Samice mají navíc na předních křídlech dvě tmavé skvrny. 
Vajíčka žlutá, dlouhá 1,5 mm, vřetenovitého tvaru s podélným žebrováním. Jsou kladena ve shlucích ze spodní strany listů. 
Housenka (polypodní larva) nevýrazně zelenožlutá s černými skvrnami. Hlava tmavá. V posledním instaru přibližně 40 mm dlouhá. 
Kukla krytá, dlouhá 2,5–30 mm.
Příznaky poškození
Housenky poškozují žírem čepel listu, větší žilky zůstávají nepoškozené. Při přemnožení způsobují holožír. Napadené rostliny jsou znečištěné trusem a poškození může být vstupní branou pro choroby. Housenky běláska řepového se mohou zažírat i ho hlávek. 
Životní cyklus
Bělásek řepový má 2–3 prolínající se generace. Přezimuje kukla. Dospělci první generace létají od konce dubna do počátku června, druhá generace létá od července do srpna, případná třetí od září do října. Samice klade okolo 150 zeleně žlutých vajíček, zpravidla jednotlivě na spodní stranu listů. Housenky se líhnou za 5–11 dní a prochází 5 instary. Housenky žijí jednotlivě. Vývoj trvá 20–30 dní. Kuklí se na hostitelské rostlině nebo v okolí. 
Bělásek zelný má 2 generace. První generace létá od dubna do června, druhá pak od června do listopadu. Samice klade vajíčka ve shlucích. Housenky prvních dvou instarů zůstávají pohromadě, poté se rozlézají na nevelkou vzdálenost. Po celou dobu žíru dávají přednost vnějším listům. Kuklí se mimo hostitelskou rostlinu na domech, plotech, zdech. Přezimuje kukla.
První generace bělásků je většinou méně početná a významné škody způsobuje spíše výjimečně. Škodí druhá a v některých letech třetí generace. 
Hospodářský význam
Bělásek řepový je v porostech polní zeleniny v posledních desetiletí škodlivější než bělásek zelný, který škodí více na zahrádkách. 
Monitoring a prognóza
Přímé metody monitoringu
Při zvýšeném výskytu létajících dospělců se zjišťuje přítomnost vajíček a housenek v porostu a sleduje se průběh líhnutí vajíček z označených snůšek.
Rozhodování o provedení ošetření
Prahy škodlivosti
více než 10 % rostlin napadeno (u květáku 5 %).
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Housenky a kukly bělásků bývají často napadány parazitoidy (především lumčíkem Cotesia (=Apanteles) glomerata) a bakteriálními a houbovými chorobami.
Nechemické metody ochrany rostlin
Biologická a biotechnická ochrana
V širším slova smyslu lze chápat biologickou ochranu jako prostředky na ochranu rostlin, mezi které patří mikroorganismy, makroorganismy, růstové regulátory hmyzu a rostlin, nejrůznější rostlinné extrakty apod. Jinými slovy se jedná o takové metody regulace škodlivých organismů, při nichž se nevyužívá průmyslově vyrobených syntetických pesticidů. Tyto přípravky lze používat v systémech ekologického zemědělství. 
Pokud se provádí zásah pouze proti housenkám, je vhodné použít povolené biologické přípravky, které jsou šetrné k predátorům a parazitoidům.
Chemická ochrana rostlin
Ošetření se provádí při překročení prahu škodlivosti. Nejvyšší účinnost ošetření je na 1. a 2. instar housenek, které jsou nejcitlivější a vyskytují se na vnějších listech, od 3. instaru mohou housenky zalézat do hlávek, kde nejsou insekticidy zasaženy. Pro přímou ochranu lze použít insekticidy registrované proti housenkám motýlů, případně proti žravým škůdcům.
Povolené přípravky na ochranu rostlin
Rezistence škůdce a antirezistentní strategie
Antirezistentní strategií je používání přípravků s různými účinnými látkami a mechanizmy účinku.