Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

Tomato leaf curl New Delhi virus

doména: Nucleacuea oddělení: viry (Vira) čeleď: Geminiviridae

EPPO kód: TOLCND

Metodika IOR

Charakteristika patogenu
Hostitelské spektrum
Tomato leaf curl New Delhi virus (ToLCNDV) napadá široké spektrum rostlin zejména z čeledí bobovité (Fabaceae), lilkovité (Solanaceae), pryšcovité (Euphorbiaceae), slézovité (Malvaceae) a tykvovité (Cucurbitaceae). K významným hostitelským druhům ToLCNDV se řadí cuketa (Cucurbita pepo var. giromontiina), lilek brambor (Solanum tuberosum), lilek vejcoplodý (S. melongena), meloun cukrový (Cucumis melo), meloun vodní (Citrullus lanatus), okurka setá (Cucumis sativus), paprika (Capsicum spp.), rajče jedlé (Solanum lycopersicum), tykev obecná (Cucurbita pepo) a tykev pižmová (Cucurbita moschata).
Příznaky napadení
Mezi příznaky obvykle patří žluté skvrny (mozaika) na listech, zduření listových žilek, deformace listů, zakrslost rostlin. Plody tykvovitých rostlin mají zdrsnělý povrch a objevuje se u nich podélné praskání pokožky. Většina příznaků není specifická a jsou zaměnitelné s příznaky infekce jinými viry a s fyziologickými poruchami způsobenými nedostatkem světla.
Možnost záměny
Většinu příznaků lze zaměnit s příznaky infekce jinými viry a s fyziologickými poruchami způsobenými nedostatkem světla.
Životní cyklus
ToLCNDV je virus tvořený dvouvláknovou DNA, který je řazený do rodu Begomovirus. Je perzistentně přenosný molicí bavlníkovou (Bemisia tabaci). Jednotlivé izoláty viru vykazují odlišnou patogenitu vůči různým hostitelským rostlinám.
Způsoby šíření
ToLCNDV v porostech přenáší molice bavlníková (Bemisia tabaci). Na dlouhé vzdálenosti je přenosný při mezinárodním obchodu napadenými rostlinami, popřípadě molicemi.
Hospodářský význam
ToLCNDV je nejvýznamnějším a hospodářsky nejškodlivějším patogenem pro pěstování rajčete v jihovýchodní Asii (Indický subkontinent). Donedávna byl jeho výskyt omezen na tuto oblast, ale v současnosti se rozšířil okruh hospodářsky významných hostitelů ToLCNDV a virus se rychle šíří do dalších zeměpisných oblastí (Střední východ, západní část Středomoří). Proto je tomuto viru věnována celosvětově zvýšená pozornost.
Zeměpisné rozšíření
ToLCNDV byl popsán v Indii v roce 1995. V EPPO regionu byl zjištěn v letech 2012 a 2013 na cuketě ve Španělsku, v roce 2015 na Sicílii a v roce 2015 v Tunisku na melounu vodním, okurce seté a cuketě.  
Evropa: Itálie, Španělsko. 
Afrika: Maroko, Tunisko. 
Asie: Bangladéš, Filipíny, Indie, Indonésie (Java), Pákistán, Srí Lanka, Thajsko, Tchaj-wan.
Situace v ČR
Status výskytu v ČR
Nevyskytuje se, což je potvrzeno úředním průzkumem.
Výsledky detekčních průzkumů
Úřední detekční průzkum výskytu ToLCNDV se prováděl v porostech běžné produkce plodů cukety, tykve, rajčete, popřípadě dalších hostitelských rostlin, a zahrnoval prohlídky skleníkových i polních porostů. Vzhledem k tomu, že přenašečem viru je molice bavlníková (Bemisia tabaci), vybíraly se přednostně porosty s výskytem této molice.  
Detekční průzkum výskytu tohoto škodlivého organismu se v ČR prováděl v letech 2017–2018 a byl podpořen finančním příspěvkem EU.
Fytosanitární regulace
ToLCNDV se podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072, přílohy II řadí mezi karanténní škodlivé organismy pro EU, jejichž výskyt je na území EU znám.
Rostliny určené k pěstování z čeledí tykvovité (Cucurbitaceae) a lilkovité (Solanaceae), kromě osiva, mohou být přemísťovány v EU při splnění následujících požadavků: Pocházejí-li z oblastí, kde není znám výskyt molice bavlníkové (Bemisia tabaci), nebo jiných přenašečů ToLCNDV, musí pocházet z oblasti, o níž je známo, že je prostá ToLCNDV, nebo na rostlinách během celého vegetačního období nebyly pozorovány příznaky výskytu ToLCNDV. Pocházejí-li z oblastí, kde je znám výskyt molice bavlníkové, nebo jiných přenašečů ToLCNDV, musí pocházet z oblasti, o níž je známo, že je prostá ToLCNDV, nebo na rostlinách během celého vegetačního období nebyly pozorovány příznaky výskytu ToLCNDV a místo jejich produkce bylo při úředních prohlídkách provedených ve vhodných termínech pro zjištění ToLCNDV shledáno prostým molice bavlníkové a jiných přenašečů viru, nebo byly rostliny podrobeny účinnému ošetření, které zajišťuje eradikaci molice bavlníkové a jiných přenašečů ToLCNDV. ToLCNDV je zařazen ve varovném seznamu EPPO.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Možnosti provádět preventivní opatření proti šíření ToLCNDV jsou značně omezené. Spočívají v důsledné dovozní rostlinolékařské kontrole hostitelských rostlin dovážených ze třetích zemí z oblastí s výskytem tohoto viru. Proti šíření viru v rámci EU však žádná opatření uplatňovaná nejsou. Perspektivní je šlechtění hostitelských rostlin na rezistenci k tomuto viru, dosud ale neexistuje žádná odrůda žádné hostitelské rostliny odolná vůči ToLCNDV.
Povolené přípravky na ochranu rostlin
Odkazy