Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

třásněnka
Thrips setosus

třída: hmyz (Insecta) řád: třásnokřídlí (Thysanoptera) čeleď: třásněnkovití (Thripidae)

EPPO kód: THRISE

Hostitelské spektrum
Třásněnka T. setosus je široce polyfágní druh. Mezi hostitele se řadí okrasné rostliny, např. aksamitník (Tagetes spp.), hortenzie (Hydrangea spp.), jiřina (Dahlia spp.), kosatec (Iris spp.), listopadka zahradní (Chrysanthemum morifolium), i polní plodiny a zelenina, např. hrách setý (Pisum sativum), lilek brambor (Solanum tuberosum), okurka setá (Cucumis sativum), paprika setá (Capsicum anuum), rajče jedlé (Solanum lycopersicum) a rýže setá (Oryza sativa). Dalšími hostiteli jsou např. hluchavka objímavá (Lamium amplexicaule), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), či pajasan žláznatý (Ailanthus altissima).
Situace v ČR
Status výskytu v ČR
Nevyskytuje se, což je potvrzeno úředním průzkumem.
Výsledky detekčních průzkumů
Detekční průzkum výskytu třásněnky T. setosus se v ČR prováděl v letech 2016–2018 a od roku 2017 byl podpořen finančním příspěvkem EU.
Popis druhu
Tělo je úzké, krátké, protáhlé, délky 1,2–1,3 mm. Samičky mají základy křídel v první čtvrtině světle žluté, což kontrastuje s tmavým tělem. Nymfy se podobají dospělcům.
Možnost záměny druhu
Třásněnku T. setosus lze zaměnit s jinými druhy třásněnek, samice jsou ale podle zbarvení odlišitelné od jiných ve sklenících žijících druhů třásněnek.
Příznaky poškození
Třásněnka T. setosus saje primárně na listech, ale i na květech. Na listech poškozených sáním se objevují typické stříbřité skvrnky s tmavými tečkami (vyloučené kapičky výkalů). Listy se později zbarví do hněda a usychají. Na hortenziích saje třásněnka jak na listech, tak i na sterilních květech. Tyto květy po ukončení doby kvetení neopadávají, ale přetrvávají na podzim na rostlinách, dokonce i po opadu listů.
Možnost záměny poškození
Počáteční příznaky posátí třásněnkami mohou být zaměněny za příznaky posátí křísy. V tomto případě na listech ale neulpívá tmavý trus v podobě malých teček. Napadení třásněnkami může způsobit příznaky podobné příznakům působeným původcem virové bronzovitosti rajčete (Tomato spotted wilt virus), který má taktéž široké spektrum hostitelských rostlin.
Životní cyklus
Podle pozorování ze severního Japonska může třásněnka T. setosus vytvořit ve venkovních podmínkách až 12 generací ročně. Vhodné teploty pro vývoj leží mezi 17 až 25 °C. Reprodukční diapauzu vyvolává délka fotoperiody kratší než 12 hodin a teplota pod 20 °C.
Způsoby šíření
Třásněnka T. setosus se může šířit na krátké vzdálenosti přelety, na střední pomocí vzdušných proudů. Na větší vzdálenosti se šíří prostřednictvím mezinárodního obchodu s rostlinným materiálem.
Hospodářský význam
Třásněnka T. setosus má potenciál se v oblastech s mírnou zimou šířit a škodit i ve venkovních podmínkách. Vzhledem k rychlému vývoji, vysoké plodnosti a možnosti rychlého růstu populační hustoty může být nebezpečným skleníkovým škůdcem. Nejenže sáním oslabuje hostitelské rostliny, ale přenáší virové choroby, konkrétně virovou bronzovitost rajčete, kterou působí Tomato spotted wilt virus. Napadené rostliny jsou nevzhledné a neprodejné. Vysoké škody může třásněnka způsobit v produkčních školkách a pěstírnách hortenzií.
Zeměpisné rozšíření
Donedávna byl tento druh znám pouze z Asie. Třásněnka T. setosus je rozšířena v Japonsku, vyskytuje se i v Indonésii a Korejské republice. V Evropě byla poprvé zjištěna v roce 2014 v Nizozemsku, dále pak také v Chorvatsku, Francii, Německu a Spojeném království. Výskyt byl zjištěn také v USA (Michigan).
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu