Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

pilatka ovocná
Priophorus pallipes

třída: hmyz (Insecta) řád: blanokřídlí (Hymenoptera) čeleď: pilatkovití (Tenthredinidae)

vědecká synonyma: Priophorus padi

EPPO kód: PRIOPA

Hostitelské spektrum
Třešně, slivoně, meruňky, broskvoně, hloh, jeřáb, maliník, ostružiník a jiné dřeviny.
Popis škůdce
Dospělci jsou 5–8 mm dlouzí, černí se světle žlutýma nohama a nažloutlými, řidčeji zahnědlými křídly. 
Larvy jsou zelené. Na každém článku mají 3 příčné řady bělavých bradavek. Při podráždění se svíjejí a spouštějí k zemi.
Příznaky poškození
Listy jsou zprvu skeletované, později jsou v nich vykousané díry, nebo jsou požrané úplně.
Životní cyklus
Samičky kladou vajíčka koncem dubna a začátkem května na rub listů do řady podél hlavního žebra. Larvy listy nejprve skeletují a dírkují, později ožírají celé. Kuklí se koncem května v hnědavých zápředcích, upředených mezi listy nebo v trhlinách kůry. Dospělci pilatek 2. generace létají od poloviny června, 3. generace v září a v říjnu. Larvy přezimují v zemi.
Hospodářský význam
Vyskytuje se často a způsobuje vážné škody tím, že snižuje úrodu a oslabuje stromy.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu