Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

pilatka vrbová
Nematus salicis

třída: hmyz (Insecta) řád: blanokřídlí (Hymenoptera) čeleď: pilatkovití (Tenthredinidae)

EPPO kód: NEMASA

Hostitelské spektrum
Vrba (Salix spp.).
Popis škůdce
Dospělci jsou žluté, 8–10 mm velké, širopasé vosy, s černým temenem hlavy a svrchní částí hrudi. Blanitá křídla mají výrazné tmavé žilky.
Dorostlé housenice jsou modravě zelené s černou hlavou a typickými černými, v nepravidelných řadách uspořádanými skvrnkami na těle. Hrudní články a poslední tři zadečkové články jsou hnědavě až žlutavě oranžové. Dorostlé housenice měří 25–30 mm. Kuklí se v oválných, tmavě hnědých zámotcích.
Životní cyklus
Dospělci první generace se objevují od poloviny května do poloviny června. Samičky kladou vajíčka jednotlivě do zářezů na spodní straně listů. Mladé housenice žijí pospolitě a listy děrují. Naopak starší housenice listy ožírají od okrajů a ke konci svého žíru již žijí více méně jednotlivě. Na přelomu června a července opouštějí dorostlé housenice hostitele a v povrchové části půdy se kuklí. Vosy druhé generace se líhnou koncem července až začátkem srpna. Housenice druhé generace se objevují na listech od konce srpna do září. Kuklí se v půdě.
Hospodářský význam
Pilatka vrbová napadá především spodní části korun, a přestože její housenice způsobují občas lokální holožíry, má jen okrajový význam. Občas esteticky znehodnotí okrasné vrby v zahradách a parcích.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu