Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

dutilka hlohová
Prociphilus pini

třída: hmyz (Insecta) řád: polokřídlí (Hemiptera) čeleď: mšicovití (Aphididae)

EPPO kód: PROCPI

Hostitelské spektrum
Primární hostitelskou rostlinou je hloh, sekundární je mrkev a pravděpodobně i další druhy míříkovitých rostlin.
Popis škůdce
Dutilka hlohová je mšice. Samičky jsou asi 2 mm dlouhé, zelenavé až černé, hnědé, šedě ojíněné. Tykadla a nohy jsou černé, báze stehen je žlutá.
Příznaky poškození
Mšice sají na mrkvi na bázi řapíků listů, na kořenech a na kořenovém krčku. Při silném výskytu mladé rostliny zavadají a mohou odumírat.
Životní cyklus
Mšice přezimuje na hlohu, kde na jaře způsobuje na listech vyklenuté, červené až karmínové puchýře. Od května naletují okřídlení dospělci na mrkev z hlohů. Vývoj několika bezkřídlých generací pak pokračuje do podzimu na řapících a kořenech. V září až v říjnu se okřídlení dospělci vrací na hlohy
Hospodářský význam
Při silném výskytu dutilky hlohové dochází ke snížení výnosu kořene mrkve a snižuje se kvalita kořenů.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu