Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

padlí žita
Blumeria graminis (teleom.) - Oidium monilioides (anam.)

říše: houby (Fungi) třída: Leotiomycetes čeleď: padlí (Erysiphaceae)

další názvy: padlí travin, padlí travní na žitu

vědecká synonyma: Erysiphe graminis f.sp. tritici (teleom.), Acrosporium monilioides (anam.)

EPPO kód: ERYSGT

Hostitelské spektrum
Pšenice. Každý druh rostlin má své specializované formy padlí, které nepřecházejí na druhy jiné (např. z ječmene na pšenici). Navíc existují četné patotypy houby, které jsou patogenní pouze pro odpovídající genotyp.
Příznaky napadení
Houba vytváří na napadených listech nejprve drobné bělavé kupky, které se v průběhu několika dní rozrůstají do bělavých až šedých polštářů. Na konci vegetace v průběhu nalévání zrna pšenice se v kupkách padlí tvoří černá tečkovitá kleistothecia.
Životní cyklus
Původcem onemocnění je obligátní parazit, který přečká zimní období ve formě mycelia na živých pletivech listů a listových pochvách hostitele. Na jaře se choroba dále šíří vzdušným přenosem konidií, a to především při oblačném počasí bez intenzivního několikadenního slunečního svitu. Období silných srážek redukuje potenciál patogenu k rychlému rozvoji epidemie. Při teplotním optimu kolem 20 °C je inkubační doba mezi 5 až 7 dny.
Hospodářský význam
Vyskytuje se na celém území ČR. Napadá listy a klasy pšenice, dochází k omezení asimilace, což se projevuje ve snížení hmotnosti 1000 zrn. Při silné epidemii na počátku jara může dojít ke snížení počtu odnoží.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu