Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

padlí dříšťálu
Erysiphe berberidis (teleom.) - Oidium berberidis (anam.)

říše: houby (Fungi) třída: Leotiomycetes čeleď: padlí (Erysiphaceae)

vědecká synonyma: Microsphaera berberidis

EPPO kód: MCRSBE

Hostitelské spektrum
Dříšťál obecný (Berberis vulgaris), d. Thunbergův (B. thunbergii), a jejich kultivary, velmi často červenolisté kultivary, mahónie cesmínolistá (Mahonia aquifolium), mahóniodřišťál Neubertův (Mahoberberis neubertii).
Příznaky napadení
Na stálezelené mahónii mycelium vytrvává i přes zimu. Nové mycelium narůstá i na ostatních opadavých hostitelích jako bílý moučnatý povlak v první polovině léta. Koncem léta a na podzim je mycelium nejčitelnější, často porůstá i vyrašené letorosty. Příznaky jsou velmi nápadné na červenolistých kultivarech dříšťálu.
Možnost záměny
Symptomy jsou velmi typické, záměna s jiným patogenem vyloučena.
Životní cyklus
Padlí přezimuje v podobě mycelia v pupenech a v plodnicích kleistothéciích v opadlém listí pod stromy. Primární mycelium na listových čepelích je viditelné až při plném vyrašení listů. Během první poloviny léta vyrůstá konidiové stádium a konidie – oidie jsou hlavním zdrojem pro šíření infekce během vegetace. Ideální podmínky jsou vyšší vzdušná vlhkost, teplota nad 20° a mírný pohyb vzduchu. Přezimující kleisthothecia se zakládají v první polovině srpna až v září, jsou dobře viditelné na listových čepelích v podobě žlutých, hnědých a černých velmi drobných kuliček.
Hospodářský význam
V současnosti se vyskytuje u všech věkových tříd, chemická ochrana se provádí u školkařského materiálu, případně v okrasných výsadbách.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu