Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

vlnovník vlasatý
Aceria macrotrichus

třída: pavoukovci (Arachnida) řád: sametkovci (Prostigmata) čeleď: vlnovníkovití (Eriophyidae)

EPPO kód: 1ACEIG

Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu