Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

zavíječ zimostrázový
Cydalima perspectalis

třída: hmyz (Insecta) řád: motýli (Lepidoptera) čeleď: travaříkovití (Crambidae)

vědecká synonyma: Diaphania perspectalis, Glyphodes perspectalis, Palpita perspectalis, Phakellura perspectalis

EPPO kód: DPHNPE

Provádění ochranných opatření
Zavíječe zimostrázového lze regulovat pomocí vhodných chemických přípravků registrovaných proti housenkám nebo žravým škůdcům na okrasných rostlinách. U chemické ochrany je důležité, aby postřik pronikl k housenkám uvnitř keře. Nejefektivnější termín na aplikaci přípravku na ochranu rostlin je v období, kdy housenky zavíječe zimostrázového dosáhly vývojové fáze 4.–6. instaru. Housenky vylezly z přediva a pohybují se aktivně na keřích, kde provádí žír. Přípravek na ochranu rostlin je nutno několikrát opakovat během vegetační sezóny. Aplikace insekticidů musí být vždy provedena v souladu se zásadami správné praxe v ochraně rostlin a při dodržení podmínek povoleného použití uvedených na etiketě přípravku. K detekci a monitoringu dospělců je možné využít feromonové lapáky, které jsou pro veřejnost běžně komerčně dostupné v ČR.
Popis škůdce
Motýli zavíječe jsou snadno rozpoznatelní. Jsou obvykle bíle zbarveni s širokými tmavohnědými lemy křídel a charakteristickými bílými skvrnkami v přední části lemu předních křídel. Rozpětí křídel dosahuje 40 mm.
Snůška obvykle čítá 20–30 průsvitných vajíček.
Housenky zavíječe jsou po vylíhnutí žluté, v pozdější fázi vývoje se barví do zelena a mají kresbu tvořenou podélnými černými a bílými vlnitými pruhy a dvěma páry černých skvrnek na hřbetě každého článku. Dorostlé housenky dosahují délky 30–40 mm.
Kukly jsou zelené, na hřbetě žluté, po stranách s výraznými tmavými podélnými pruhy.
Životní cyklus
Zavíječ zimostrázový má na našem území zpravidla 2 generace do roka, při teplém podzimu se mohou částečně vylíhnout i housenky třetí generace. Přezimují drobné žluté housenky 1.–3. instaru, které se nacházejí spředené mezi listy zimostrázu. Jarní žír housenek obvykle začíná od poloviny března až do poloviny dubna, jakmile venkovní teplota překročí 7 °C. V závislosti na teplotě po dalších 10 dnech jsou pozorovatelné housenky 4.–6. instaru, které jsou již zelené s podélnými černými a bílými pruhy se dvěma černými skvrnami na hřbetě každého článku. Housenky 7. instaru se zakuklují od poloviny května v zelené kukly. Stadium kukly trvá v závislosti na teplotě 14 dnů i déle. Pak začnou mít zřetelné tmavé oči a kukly žloutnou. Krátce před líhnutím dospělce prosvítá zbarvení křídel. Motýli 1. generace se líhnou od konce května do poloviny června. Let motýlů 1. generace trvá 4 až 6 týdnů. Následuje vznik 2. generace zavíječe zimostrázového. Samička klade na spodní stranu listů desítky až stovky snůšek po 20 až 30 plochých průsvitných vajíček. Po týdnu až 14 dnech se ze stadia vajíčka líhnou drobné žluté housenky 1.–3. instaru, které se nacházejí spředené mezi listy zimostrázu. Z vajíčka se líhnou opět drobné žluté housenky 1.–3. instaru 2. generace, které se objevují orientačně od poloviny června. Následují dorostlé housenky 4.–6. instaru 2. generace a poté kukly. Motýli 2. generace se objevují od konce srpna do začátku října. V teplých letech může potomstvo 2. generace dokončit vývoj a ještě na podzim dát vznik částečně 3. generaci.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu