Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

odumírání a opad jehlic tisu
Cryptocline taxicola

říše: houby (Fungi) třída: Leotiomycetes čeleď: Dermateaceae

vědecká synonyma: Gloeosporium taxicola

Hostitelské spektrum
Tis (Taxus spp.), hostitelé v ČR jsou t. červený (T. baccata), t. japonský (T. cuspidata), t. prostřední (Taxus × media) a předpokládá se výskyt i u jejich kultivarů.
Příznaky napadení
Letošní jehlice na koncích větviček ztrácí zelenou barvu, většinou zesvětlají, zblednou až nakonec zhnědnou. Jehlice neopadávají, zůstávají po většinu vegetace na keři a jsou velmi nápadné. Tyto symptomy se projevují v průběhu léta.
Možnost záměny
Podobné symptomy mohou vznikat u rostlin stresovaných nedostatkem vody, deficitem nějakého prvku ve výživě anebo působením jiného patogena. Doporučen je mikroskopická determinace.
Životní cyklus
Na napadených jehlicích narůstají po obou stranách počátkem léta černé plodnice - pyknidy (vel. do 1 mm) kulatého až oválného tvaru, jejich povrch je spíše plochý. Ve vlhkém počasí praskají a uvolňují se z nich konidie, které infikují jehlice nového hostitele. Infekce vniká do pletiv a její symptomatický projev je viditelný až v druhém roce po vzniku nákazy. Patogen přezimuje v pletivech jehlice na stromě anebo na opadlých jehlicích.
Hospodářský význam
Patogen se vyskytuje především v okrasných výsadbách různého věku. V posledních letech se objevuje častěji, v některých případech více jako sekundární výskyt u dřevin stresovaných jinými faktory.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu