Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

korovnice vejmutovková
Eopineus strobus

třída: hmyz (Insecta) řád: polokřídlí (Hemiptera) čeleď: korovnicovití (Adelgidae)

vědecká synonyma: Pineus strobi

EPPO kód: PINEST

Hostitelské spektrum
Borovice vejmutovka (Pinus strobus), ve své domovině též smrk černý (Picea mariana).
Popis škůdce
Drobná „mšice“, pokryta voskovými vlákny.
Životní cyklus
Překrývající se generace korovnic se v průběhu jara a léta shlukují na kůře zastíněných částí kmene a spodních stran větví. Díky produkci bílého vosku jsou kolonie na kůře dobře patrné. Korovnice se vyskytují i na malých stromcích, kde kolonizují především čerstvé, případně loňské výhony s hustým jehličím. Nedospělé bezkřídlé samičky přezimují na kmenech, případně pod šupinami zakrnělých výhonků.
Hospodářský význam
Původem severoamerická „mšice“. Rozsáhlé bílé kolonie na kmeni a větvích výrazně snižují estetickou hodnotu stromu. Při silném, dlouhodobém napadení dochází k postupnému chřadnutí a případně uhynutí celé dřeviny.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu