Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

mramorová sypavka borovice
Cyclaneusma minus

říše: houby (Fungi) třída: Leotiomycetes čeleď: Rhytismataceae

vědecká synonyma: Naemacyclus minor

EPPO kód: NAEMMI

Hostitelské spektrum
Borovice (Pinus spp.), velmi často b. černá (P. nigra), b. těžká (P. ponderosa), b. lesní (P. sylvestris), b. Jeffreyova (P. jeffreyi), ale i další druhy borovice.
Příznaky napadení
Předčasné žloutnutí, rezivění až hnědnutí nejstarších ročníků jehlic, často v podobě žlutohnědého mramorování, postupně jehlice celé odumírají a na nich se vyvíjejí bílé plodnice (apothecia). V suchém prostředí jsou apothecia velmi špatně viditelná, ale ve vlhku, za rosy nebo deště se otevírají a uvolňují askospóry niťovitého tvaru. Propad odumřelého jehličí je velmi intenzivní. Primární příznaky jsou velmi nespecifické v podobě žlutých, žlutohnědých až hnědých pruhů, bez přítomnosti plodnic většinou nejsme schopni sypavku přesně determinovat.
Možnost záměny
Záměna je možná s tzv. senescencí jehlic, což je přirozené stárnutí a opad jehlic, tyto barevné změny jehličí jsou velmi podobné, a dále s některými druhy sypavek jako Lophodermium, Dothistroma, Lophodermella a to hlavně při tvorbě primárních symptomů.
Životní cyklus
Za příznivé teploty a vyšší vzdušné vlhkosti uvolněné askospory (vel. 75–85x2,5–3 µm) z apothecií dopadají na povrch jehlic, kde klíčí. Do jehlice prorůstá klíční vlákno přes průduchy. K tomuto dochází v období od června do září a prorůstání parenchymem jehlice není na povrchu jehlice viditelné. Koncem vegetace, ale více přes zimu a na jaře jehlice žloutnou, hnědnou a zasychají. Typická apothecia jsou založená až v průběhu další vegetace, kdy na podzim a v zimě následuje opad jehlic.
Hospodářský význam
Mramorová sypavka borovice patří mezi běžné druhy, ale je velmi často přehlížena. Je to tím, že plodnice jsou dobře viditelné pouze ve stádiu otevíraní, kdy je potřeba vyšší vzdušné vlhkosti. Z těchto důvodů je vyšší výskyt zaznamenán i ve školkách, kdy se sazenice pěstují pod závlahou. Velmi citlivé jsou dřeviny na vlhkých lokalitách, v blízkosti vodních ploch, místa, kde dlouho drží rosa. Je pro ni typický výskyt ve spodních a vnitřních částech koruny, kde se drží vyšší vzdušná vlhkost.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu