Rostlinolékařský portál

Metodiky IOR - meruňka

1. Seznam plodin
2. Pěstební opatření
Pěstitelské postupy
Volba pozemku
Poloha pozemku
Poloha pozemku pro výběr sadů je činitelem, který trvale ovlivňuje konečné výsledky a rentabilitu produkce a který je současně jen velmi obtížné a finančně nákladné ovlivnit následně zavedením dalších pěstebních opatření (např. vybudování protimrazových systémů v inverzních lokalitách). Pro správný výběr polohy je třeba brát v úvahu požadavky jednotlivých komodit na klimatickou charkteristiku stanoviště (průměrná teplota, srážky, frekvence výskytu pozdních jarních mrazíků), maximální výšku podzemní vody apod. 
Tolerance k méně příznivým vlastnostem polohy pozemku je významným způsobem ovlivněna odrůdou, případně podnoží nebo způsobem pěstování. Tyto faktory tak mohou do jisté míry i eliminovat nebo omezit vliv méně vhodné lokality.
Meruňky jsou teplomilný ovocný druh, vyžadují průměrné roční teploty nad 8,5 °C, 450 – 650 mm srážek, nejvyšší hladina spodní vody 1,8 m, půdní reakce 6,0 – 8,0. Nejlepších výnosů dosahují v nadmořské výšce do 350 m n.m. Nesnášejí těžké, studené a zamokřené půdy. Vzhledem k časnému kvetení mohou být jejich květy snadno poškozovány mrazíky. Z pěstování je třeba vyloučit inverzní polohy, kam se stéká chladný vzduch
6. Regulace plevelů
7. Další prostředky na OR
Regulace růstu
V zemědělství je užívána řada účinných látek s morforegulačním účinkem.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu