Rostlinolékařský portál

Metodiky IOR - třešeň a višeň

2. Pěstební opatření
Pěstitelské postupy
Volba pozemku
Poloha pozemku
Poloha pozemku pro výběr sadů je činitelem, který trvale ovlivňuje konečné výsledky a rentabilitu produkce a který je současně jen velmi obtížné a finančně nákladné ovlivnit následně zavedením dalších pěstebních opatření (např. vybudování protimrazových systémů v inverzních lokalitách). Pro správný výběr polohy je třeba brát v úvahu požadavky jednotlivých komodit na klimatickou charkteristiku stanoviště (průměrná teplota, srážky, frekvence výskytu pozdních jarních mrazíků), maximální výšku podzemní vody apod. 
Tolerance k méně příznivým vlastnostem polohy pozemku je významným způsobem ovlivněna odrůdou, případně podnoží nebo způsobem pěstování. Tyto faktory tak mohou do jisté míry i eliminovat nebo omezit vliv méně vhodné lokality.

Třešně – průměrná teplota nad 7,5 °C, 500 – 700 mm srážek, nejvyšší hladiny spodní vody 1,8 m, pH 5,5 – 7,5. Nadmořská výška optimálně do 350 m.n.m. Třešně vyžadují teplé polohy, spíše lehčí půdy, na zamokřených stanovištích a při vyšší hladině spodní vody namrzají, trpí klejotokem a chorobami dřeva a kůry a celkově špatně prospívají. Je nezbytné vyloučit z pěstování mrazové kotliny a lokality otevřené chladným větrům, neboť třešně jsou citlivé na namrzání dřeva, pupenů i květů. 
Višně – průměrná roční teplota nad 7°C, 450 – 700 mm srážek, hladina spodní vody cca 1,8 m, půdní reakce 5,0 – 8,0. Optimální polohy pro pěstování višní se shodují s polohami vhodnými pro třešně.
6. Regulace plevelů
7. Další prostředky na OR
Regulace růstu
V zemědělství je užívána řada účinných látek s morforegulačním účinkem.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu