Rostlinolékařský portál

Metodiky IOR - hrušeň

1. Seznam plodin
2. Pěstební opatření
Pěstitelské postupy
Volba pozemku
Poloha pozemku
Poloha pozemku pro výběr sadů je činitelem, který trvale ovlivňuje konečné výsledky a rentabilitu produkce a který je současně jen velmi obtížné a finančně nákladné ovlivnit následně zavedením dalších pěstebních opatření (např. vybudování protimrazových systémů v inverzních lokalitách). Pro správný výběr polohy je třeba brát v úvahu požadavky jednotlivých komodit na klimatickou charkteristiku stanoviště (průměrná teplota, srážky, frekvence výskytu pozdních jarních mrazíků), maximální výšku podzemní vody apod. 
Tolerance k méně příznivým vlastnostem polohy pozemku je významným způsobem ovlivněna odrůdou, případně podnoží nebo způsobem pěstování. Tyto faktory tak mohou do jisté míry i eliminovat nebo omezit vliv méně vhodné lokality. 
Hrušně průměrná roční teplota nad 7 °C (na kdouloni nad 7,5 °C), 450(500)–700 mm srážek, nejvyšší hladina podzemní vody cca 1,8 m (na kdouloni cca 1,2 m), pH půdy 5,5–7,5. Dvě zóny pěstování – teplá (do 350 m n. m.) a střední (do 500 m n. m.). Z pěstování je třeba vyloučit mrazové kotliny, zamokřené pozemky, severní svahy. Ve vyšších polohách upřednostnit letní odrůdy.
Hnojení, vápnění a vodní režim
Rozbory a úprava půdních vlastností před založením porostu
Kvalitní příprava půdy před výsadbou ovlivňuje významným způsobem růst ovocných rostlin v prvních letech po výsadbě, celkový zdravotní stav a kondici rostlin, brzký nástup do plodnosti i výnosy v období plné plodnosti. Příprava půdy by měla být zahájena včas, nejlépe, pokud to organizační a jiné důvody umožní, 2–3 roky před výsadbou. Cílem přípravy půdy je doplnit obsah organické hmoty a minerálních živin a provzdušnit a zlepšit strukturu aktivního půdního profilu. Konkrétní postup musí vycházet z agrochemického rozboru, na základě kterého se pak provádí dohnojení příslušnými prvky a úprava pH půdy. Tabulky s doporučenými dávkami hnojiv jsou uvedeny v přílohách.
6. Regulace plevelů
7. Další prostředky na OR
Regulace růstu
V zemědělství je užívána řada účinných látek s morforegulačním účinkem.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu