Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

háďátko ovesné
Heterodera avenae

třída: Secernentea řád: háďátka (Tylenchida) čeleď: háďátkovití (Heteroderidae)

EPPO kód: HETDMA

Hostitelské spektrum
Přednostně oves, jarní ječmen, jarní a ozimá pšenice, ozimý ječmen a žito, plevelné rostliny (oves hluchý) a různé druhy trav.
Popis škůdce
​Cysty mají citronovitý tvar, jsou 0,6–0,8 mm dlouhé a 0,4–0,5 mm široké. Obsahují 200–250 vajíček (někdy možno až 600). Zpočátku bílé po opadu z kořenového systému tmavohnědé barvy. Cysty jsou odumřelé samičky. 
Samečci jsou štíhlí, 1,4 mm dlouzí.
Příznaky poškození
​Od poloviny května jsou napadené mladé rostlinky v ohniscích zbrzděny v růstu. Slabě odnožují nebo neodnožují vůbec. Špičky listů jsou od 4. listu zpočátku načervenalé, později žloutnou. Klasy (laty) jsou slabé a zkrácené, mají jen málo klásků. Později dozrávají, takže ohniska napadení se prozrazují jako zelená ohniska ve zrajícím porostu. Při silném napadení rostliny odumírají. Kořeny jsou silně redukované, poněkud ztlustlé a tmavé. Druhotně je napadá houba Fusarium  spp. a odumírají. Asi od poloviny června jsou na koříncích vidět tvořící se cysty.
Životní cyklus
Larvy začínají opouštět cysty v březnu, při teplotě půdy 4 °C. Nejintenzivněji se líhnou z cyst v dubnu a květnu. V červnu líhnutí ustává. Larvy vnikají do kořínků hostitelských rostlin. Samičky po oplodnění zduří, mění se v cysty plné vajíček a z kořínků odpadávají. 
Má 1 generaci za rok. 
Pro rozmnožování háďátka ovesného jsou příznivé lehké a středně těžké půdy, s pórovitostí 24 % ve vlhkých oblastech s vydatnými vodními srážkami. Vlhké jaro je pro vývoj příznivé. Následuje-li suché období, dochází k větším škodám.
Hospodářský význam
K vážným hospodářským ztrátám na výnosech může dojít v místech intenzivního pěstování ovsa.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu