Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

čirok obecný
Sorghum bicolor

čeleď: lipnicovité (Poaceae)

EPPO kód: SORVU

Popis
Do rodu čirok (Sorghum) se řadí současně jednoleté i víceleté druhy. Kořeny čiroku dosahují hloubky až 170 cm a jsou typické velkým množstvím kořenových vlásků, které zvyšují možnosti příjmu látek. Hladké silné tvrdé stéblo dosahuje výšky až 3,5 m a díky opěrným (vzdušným) kořenům nepoléhá ani při silných větrech. Je rozděleno kolénky na jednotlivé články, jejichž počet závisí na délce vegetačního období. Listy jsou široké až 10 cm a jejich povrch je kryt slabou voskovou vrstvou. Květenstvím je shloučená nebo rozkladitá lata různé velikosti. Obilky mají různou velikost, tvar (kulatý, vejčitý nebo oválný) a barvu (bílá, šedá, žlutá, růžová, červená, hnědá apod.). Po dozrání obilek nedochází k výdrolu, jelikož obilky zůstávají v latě. Čirok kvete v závislosti na druhu v období od května do září.
Nároky na stanoviště
Ve srovnání s kukuřicí je čirok méně náročný na půdu a zároveň snáší sucho i větší teplotní výkyvy. Jedná se o teplomilnou rostlinu (suma teplot min. 2500 °C), které se nejlépe daří v teplotním rozmezí 25–33 °C. Nízké teploty způsobují problémy zejména v období vzcházení a kvetení - dochází k zastavení růstu a zhoršenému opylení květů. Ačkoli lze čirok pěstovat na různých půdách, nejvhodnější jsou půdy hluboké, středně hlinité. Jednou z výhod čiroku je možnost jeho pěstování i na částečně zasolených půdách.
Možnost záměny
Kukuřice setá (Zea mays).
Zaplevelení
Čirok zaplevelují obdobné plevele jako kukuřici, např. béry (Setaria spp.) a ježatka kuří noha (Echinochloa crus-galli). V dobře zapojeném porostu čiroku již nedochází k rozvoji plevelových společenstev, neboť plevelné druhy jsou potlačený samotnou plodinou.
Literatura
Moudrý J. et al. (2011): Alternativní plodiny. Profi Press s. r. o., Praha. 
Hermuth J., Janovská D., Strašil Z., Usťak S. & Hýsek J. (2012): Čirok obecný Sorghum bicolor (L.) MOENCH, možnosti využití v podmínkách České republiky. VÚRV, Praha.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu