Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

septoriová skvrnitost pšenice
Mycosphaerella graminicola (teleom.) - Septoria tritici (anam.)

říše: Fungi třída: Ascomycetes čeleď: Mycosphaerellaceae

další názvy: septoria, septorióza, braničnatka pšeničná, tečkovaná listová skvrnitost

vědecká synonyma: Sphaerella graminicola (teleom.), Zymoseptoria tritici

EPPO kód: SEPTTR

Hostitelské spektrum
Pšenice, tritikale, oves, některé druhy trav (jílek, medyněk).
Příznaky napadení
Prvními příznaky napadení jsou nepravidelné chlorotické skvrny. V závislosti na odrůdě a podmínkách prostředí se postupně vyvíjejí zpočátku šedě zelené skvrny a postupně hnědé nekrózy. Přibližně po 15 dnech je možné pozorovat při pohledu na list proti světlu tvořící se plodnice nepohlavního stadia - pyknidy. Tyto se formují většinou ve směru listové nervatury a jsou tmavě hnědé až černé barvy.
Životní cyklus
Substrátem pro zdroj primární infekce jsou posklizňové zbytky napadených rostlin, na kterých dozrávají v období srpen až říjen pseudothecia, z nichž se uvolňují větrem přenosné askospory. Ohroženy jsou především odrostlejší odnožující porosty. Na jaře pokračuje rozvoj choroby konidiemi tvořícími se v pyknidách na napadených listech. Nezbytná je vysoká vlhkost listového povrchu trvající minimálně 20 hodin. Teplotní optimum infekce leží mezi 20–25 °C. Patogen proniká do pletiv hostitele výlučně průduchy listů. Houbová vlákna následně prorůstají mezofylem v listech paralelně s cévními svazky pod epidermálními buňkami.
Hospodářský význam
Vyskytuje se na celém území ČR, významně se zvýšil výskyt v posledních letech. Časné setí ozimů a další opatření podporující vývoj porostů na podzim zvyšují riziko přenosu primární infekce. Choroba snižuje významně výnos redukcí aktivní asimilační plochy. Výnosové ztráty se mohou projevit jak ve snížení hmotnosti 1000 zrn, tak jejich počtu.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu