Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

prašná strupovitost bramboru
Spongospora subterranea

říše: Protista třída: Phytomyxea čeleď: Plasmodiophoridae

další názvy: spongosporová strupovitost brambor

vědecká synonyma: Sorosporium scabies, Spongospora subterranea f. sp. subterranea

EPPO kód: SPONSU

Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu