Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

feosferiová skvrnitost ječmene
Zymoseptoria passerinii

říše: houby (Fungi) třída: Dothideomycetes čeleď: Mycosphaerellaceae

další názvy: braničnatka ječmenná

vědecká synonyma: Septoria murina, Septoria passerinii

EPPO kód: SEPTPS

Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu