Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

vodnatá hniloba bramboru
Pythium spp.

říše: Chromista třída: Oomycetes čeleď: Pythiaceae

EPPO kód: 1PYTHG

Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu