Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

padání a spála klíčních rostlin kukuřice
Fusarium sp., Penicillium sp., Aspergillus sp., Rhizoctonia sp., Pythium sp.

říše: houby (Fungi) třída: Peronosporomycetes čeleď: Pythiaceae

další názvy: padání klíčních rostlin, hniloby vzcházejících rostlin

EPPO kód: FUSASP, PENISP, ASPESP, RHIZOSP, PYTHSP

Hostitelské spektrum
Široký hostitelský okruh. Trávy (Poaceae) i různé druhy dvouděložných rostlin.
Příznaky napadení
Načernalé báze stébel a žloutnutí listů.
Možnost záměny
Helminthosporium - Podlouhlé vodnaté skvrny na listech, nepravidelné, mezerovité vzcházení. 
Diplodia - Hynutí mladých rostlin, trouchnivění stébel a palic.
Životní cyklus
Houby přezimují na osivu a na rostlinných zbytcích. Infekce probíhá většinou přes kořeny, avšak i ranami na bázích stébel či základech listů. Konidie šíří dešťovými kapkami a větrem. Choroby vzcházejících rostlin podporuje chladno a vlhko během klíčení a vzcházení.  
Napadení zvyšuje dispozice rostliny k chorobě (nedostatek vody, nepoměr N:K, příliš hustý porost). Rané odrůdy bývají více napadány. Se stoupajícím podílem kukuřice a obilnin v osevním postupu stoupá zamořenost půdy. Důležité pro napadení rostlin jsou biotické stresy (sucho, zamokření apod.).
Hospodářský význam
Škody stoupají při nedostatcích v agrotechnice. Nejčastější příčinou ztrát je lámání stébel, což znemožňuje mechanizovanou sklizeň. Průměrné sklizňové ztráty bývají nad 10 %.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu