Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

stříbřitost slupky bramboru
Helminthosporium solani

říše: houby (Fungi) třída: Ascomycetes čeleď: Pleosporaceae

další názvy: stříbřitost slupky

vědecká synonyma: Spondylocladium atrovirens

EPPO kód: HELMSO

Hostitelské spektrum
Brambor.
Příznaky napadení
Napadení lze pozorovat již při sklizni a v průběhu skladování se choroba dále rozšiřuje. Nejdříve se na slupce objevují světle hnědé kruhovité skvrny s neohraničenými okraji, postupně se zvětšují a mohou zasáhnout celý povrch. Zasažená místa získávají stříbřitý lesk v důsledku zavzdušnění parazitovaných buněk ve slupce. Při silném napadení se zvyšují ztráty výparem a hlízy se scvrkávají. Na skvrnách lze pozorovat tmavý sazovitý povlak tvořený konidiofory s konidiemi patogenu. Poškození dužniny houba nezpůsobuje.
Životní cyklus
Zdrojem infekce je napadená sadba. V půdě patogen dlouhodobě nepřežívá. Pro infekci dceřiných hlíz jsou rozhodující množství inokula v sadbě, vlhkostní poměry v půdě po odumření natě a vlhkostní a teplotní režim po naskladnění. Růst mycelia a šíření choroby podporuje vysoká vlhkost. K nejvyšší infekci dochází při vlhkém a teplém počasí po ukončení vegetace, leží-li hlízy dlouho v půdě v období mezi ukončením vegetace a sklizní, a pokud se naskladňují neosušené mokré hlízy.
Hospodářský význam
Jedná se o běžně rozšířenou chorobu, která je dobře patrná především na mytých hlízách u odrůd s hladkou a jemnou slupkou. Ztráty jsou způsobeny hlavně poškozením vzhledu hlíz a jejich horším uplatněním na trhu. Při silné infekci se také zvyšuje výpar, stoupají hmotnostní ztráty a hlízy se scvrkávají. Zřídka, při velmi silné infekci u sadby, může dojít k zasažení oček a snížení klíčivosti, a tím i výnosu. Vysoký výskyt choroby je ve vlhkých letech, zvláště pokud se nevyskytují během vegetace přísušky.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu