Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

abiotická rzivost dužniny bramboru

další názvy: abiotická vnitřní hnědá skvrnitost hlíz bramboru

Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu