Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

pevník korkovitý
Stereum rugosum

říše: houby (Fungi) třída: Agaricomycetes čeleď: Stereaceae (pevníkovité)

další názvy: pevník vrásčitý

vědecká synonyma: Haematostereum rugosum

EPPO kód: STERRU

Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu