Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

kozlíček topolový
Saperda carcharias

třída: hmyz (Insecta) řád: brouci (Coleoptera) čeleď: tesaříkovití (Cerambycidae)

EPPO kód: SAPECR

Hostitelské spektrum
Topoly (Populus sp.), nejčastěji topol osika (P. tremula). 
Popis škůdce
Šedavě žlutě plstnatý tesařík s hustými černými tečkami na krovkách, dorůstající délky 20–30 mm. Poměrně silná tykadla jsou u samců delší. Dalším druhotným pohlavním znakem samečků jsou silně se dozadu zužující krovky.
Životní cyklus
Brouci se objevují od června do července, případně srpna. Okusují mladou kůru 1–3letých výhonků a v listech vykusují okrouhlé otvory s roztřepenými okraji. Samičky kladou vajíčka do hladké kůry při bázi kmínků. Larvy se líhnou až na jaře příštího roku a postupně se zahlubují do dřeva. Své chodby si larvy čistí; při bázi napadených kmínků se objevují hromádky hrubých hnědožlutých třísek. Napadené báze často zduří. Kuklí se v červnu druhého nebo třetího roku. Mladí brouci opouštějí chodby kruhovým výletovým otvorem.
Hospodářský význam
Technický škůdce především mladých, 10–15 let starých topolů. Při silnějším napadení mladší dřeviny hynou, starší špatně přirůstají a za větrného počasí se lámou.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu