Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

kur domácí
Gallus gallus f. domesticus

třída: ptáci (Aves) řád: hrabaví (Galliformes) čeleď: bažantovití (Phasianidae)

vědecká synonyma: Gallus domesticus

EPPO kód: GALUDO

Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu