Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

bzunka ječná
Oscinella frit

třída: hmyz (Insecta) řád: dvoukřídlí (Diptera) čeleď: zelenuškovití (Chloropidae)

EPPO kód: OSCIFR

Hostitelské spektrum
Přednostně oves, méně ječmen a pšenice, nejméně žito, kukuřice, plevelné trávy (např. pýr) a ostatní druhy z čeledě lipnicovitých (Poaceae). Jařiny jsou napadány více než ozimy a čisté kultury více než směsky.

Popis škůdce
Dospělec je přibližně 3 mm velký, tělo lesklé, černého zbarvení, s párem kyvadélek. Mají žlutavé nohy a červené oči. 
Larvy jsou 3–4 mm dlouhé, beznohé a bez vyvinuté hlavy (apodní acephalní larvy), barvy leskle bílé s černými ústními háčky a dvěma bradavičnatými výrůstky.
Příznaky poškození
ječmen obecný, oves setý, pšenice setá, tritikale, žito seté
Střední list mladých rostlinek žloutne, vadne a lze ho snadno vytáhnout. Na jeho spodní části jsou vidět požerky a často i hniloba. Zničený bývá i vegetační vrchol. Rostlina silně odnožuje. Okrajové listy zůstávají bez poškození. Příznačné je nadměrné odnožování. Mladé rostlinky odumírají. Poškození mladých rostlin způsobují 1. a 3. generace. Larvy 2. generace vyžírají zrna v latách a klasech, klásky zbělají a jsou hluché. V případě ovsa nabývají rostliny trsovitý vzhled a paty stébel cibulovitě duří. Porost je nevyrovnaný, pomaleji a nestejnoměrně dozrává.
kukuřice setá:  
Srdéčkový list silně poškozen. Ostatní listy různě pokroucené s podélnými nebo příčnými řadami dírek. Někdy jsou listy roztřepené, stočené nebo zvlněné. Hlavní výhon bývá zničen nebo potlačen. Rostliny vytváří náhradní postranní výhony a nabývají trsovitého vzhledu. Dochází k deformaci malých rostlin. Silně napadané rostliny kukuřice mohou odumřít.
Možnost záměny poškození
Poškození je typické a nemělo by dojít k záměně.
Životní cyklus
V jednom roce dochází k vývoji 3 generací. Přezimují larvy 3. generace, které se kuklí na jaře. Dává přednost vlhčímu prostředí. 
ječmen obecný, oves setý, pšenice setá, tritikale, žito seté
Dospělci 1. generace létají koncem dubna až začátkem května. Samice klade vajíčka jednotlivě na pochvy listů a listy hostitelských rostlin v růstové fázi 2–4 listů. Larvy se vyvíjejí v bázi srdéčkového listu. Larvy z později vykladených vajíček napadají také odnože. Kuklí v rostlině. 
Dospělci 2. generace létají od konce června až do doby zrání obilí. Samice kladou vajíčka za pochvy mladých listů nebo na metající či vymetané klasy a laty. Vylíhlé larvy se živí na základech kvítků, později na obilkách. Larvy 2. generace se kuklí v obilkách. 
Dospělci 3. generace létají v srpnu až říjnu. Samičky kladou vajíčka na výdrol a na osení. Jednotlivé generace se částečně překrývají. 
kukuřice setá
Dospělci 1. generace létají koncem dubna až začátkem května. Na kukuřici škodí právě a pouze larvy 1. generace, vylíhlé z vajíček vykladených v období od začátku vzcházení do fáze 4. listu kukuřice. Samice klade vajíčka jednotlivě na ještě nerozvinuté listy. Larvy pronikají k vegetačnímu vrcholu a poškozují tvořící se základy listů. Poškození se projeví teprve po rozvinutí listů ve fázi 6. a 8. listu. 
Dospělci 2. generace létají od konce června. Larvy 2. generace škodí z hospodářsky významných rostlin na obilninách. 
Dospělci 3. generace létají v srpnu až říjnu. Samičky kladou vajíčka na výdrol a na osení. Jednotlivé generace se částečně překrývají.
Hospodářský význam
ječmen obecný, oves setý, pšenice setá, tritikale, žito seté:
Vedle snížení výnosu klesá i nutriční a technologická hodnota zrna. Osivo z napadených porostů má nižší klíčivost. Může dojít až k 10 % ztrátám výnosu zrna. Ke škodám dochází především v teplých letech.
kukuřice setá:  
Škodí lokálně. Od roku 2003 škodlivé výskyty bzunky ječné na kukuřici vzrůstají v řadě regionů. Při překročení prahu škodlivost v porostu dochází k poklesu výnosů zrna kukuřice. 
Druhá a třetí generace nemají pro kukuřici žádný význam.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu