Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

háďátko hlízové
Ditylenchus destructor

třída: Secernentea řád: háďátka (Tylenchida) čeleď: háďátkovití (Anguinidae)

EPPO kód: DITYDE

Hostitelské spektrum
Polyfágní druhy napadající přes 90 hostitelských druhů kulturních plodin a plevelů. Nejvýznamnějí brambory, dále polní zelenina (brukvovitá, miříkovitá a česnekovitá), řepa, jeteloviny, chmel a podzemnice olejná. Z okrasných rostlin (např. zástupci rodu Begonia, DahliaGladiolus, Hyacinthus, Iris, Tulipa).
Popis škůdce
Patří do skupiny migrujících endoparazitických druhů. Dospělé háďátko má typicky červovitý tvar a měří 0,8–1,4 mm, ústní bodec je dlouhý 10–14 μm, ocas je tupě kulatě zakončený, v bočním poli je šest linií a postvulvální vak u samic dosahuje minimálně do poloviny vzdálenosti vulva-anus.
Příznaky poškození
Malé bělavé prašné tečky těsně pod povrchem cibulí, které jsou patrné pouze po oloupání. Napadené oblasti se zvětšují a splývají do světle hnědých lezí, ty jsou tvořeny suchým zrnitým pletivem a jsou patrné pod slupkou. Jak napadení pokračuje, pletivo tmavne a zmenšuje se, slupka je popraskaná a papírovitá. Vnitřní pletivo postupně tmavne a často dochází k sekundárnímu napadení. Infekce většinou začíná na bázi cibulí a postupně zasahuje horní část, přičemž se vytvářejí šedivé až černé leze; silně napadené rostliny mají často zčernalé kořeny a nažloutlé slabě vyvinuté listy.
Životní cyklus
Biologie tohoto druhu je podobná biologii háďátka zhoubného. Významným rozdílem je však skutečnost, že i přes značnou morfologickou podobnost s tímto druhem postrádá háďátko hlízové schopnost přežití nepříznivých podmínek v anabiotickém stavu. Nepříznivá období přežívá nejspíš v půdě na plevelích nebo na houbách.
Hospodářský význam
Podle vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů je karanténním škůdcem na cibulovinách. Hospodářský význam je menší než u háďátka zhoubného.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu