Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

padlí řepy
Erysiphe betae

říše: houby (Fungi) třída: Leotiomycetes čeleď: padlí (Erysiphaceae)

další názvy: padlí řepné

vědecká synonyma: Erysiphe communis f. betae, Erysiphe polygoni, Ischnochaeta polygoni, Microsphaera betae, Microsphaera polygoni

EPPO kód: ERYSBE

Hostitelské spektrum
Patogen napadá řepu, méně často merlíky, hospodářsky významně především cukrovku.
Příznaky napadení
Listy řepy jsou pokryty charakteristickým bílým povlakem mycelia, na němž se na konidioforech tvoří konidie. V důsledku poškození buněk epidermis se postižené části zbarvují šedobíle.
Životní cyklus
Choroba většinou nastupuje koncem července a může se šířit až do září. Z počátku jsou padlím napadeny jen jednotlivé rostliny, ale za příznivých povětrnostních podmínek - vyšší teplota (20–25 °C) a vhodná relativní vlhkost vzduchu se může velmi rychle rozšířit na celý porost. Přitom hrají důležitou roli rozdíly teplot mezi chladnějšími nocemi a teplými dny (rozdíl asi 15 °C), které jsou optimální pro rozvoj epidemie. Silné rozšíření padlí cukrovky hrozí, pokud trvá teplé a sušší počasí v letních měsících.
Hospodářský význam
Padlí řepy se vyskytuje na porostech cukrovky ve většině oblastí pěstování. Choroba nastupuje zpravidla koncem července a může se šířit až do září. Škodlivost se projevuje jak na úbytku výnosu (asi 10–20 %), tak na nižší cukernatosti (asi o 2–3 %).
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu