Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

kousavec korový
Rhagium inquisitor

třída: hmyz (Insecta) řád: brouci (Coleoptera) čeleď: tesaříkovití (Cerambycidae)

vědecká synonyma: Rhagium indagator

EPPO kód: RHAIIN

Hostitelské spektrum
Jedná se o polyfágního zástupce kůru a dřevo vrtajícího hmyzu na jehličnatých dřevinách. Druh byl pozorován na smrku, jedli a borovici.
Popis druhu
Jedná se o druh v dospělčím stádiu cca 1,0–2,2 cm dlouhého, který má štít stejně široký, jako je hlava. Oči jsou vykrojené a tykadla na poměry čeledě krátká, tedy cca do poloviny krovek. Krovky jsou žlutohnědé a bělavě plstnaté se dvěma až třemi podélnými žebry. Larva je charakteristická pro jmenovitou čeleď. Je tedy žlutavá, beznohá a směrem k hlavě mírně se rozšiřující. Kusadla larev jsou velmi sklerotizovaná a tedy dobře rozpoznatelná.
Možnost záměny druhu
Od ostatních druhů čeledi tesaříkovitých se tento druh liší stavbou těla, tedy štítem stejně širokým jako dlouhým a relativně krátkými tykadly. Od druhů stejné podčeledi (Lepturinae) lze tohoto zástupce odlišit především hnědým zbarvením krovek a trofickou vazbou pouze na jehličnany.
Příznaky poškození
Larvy se vyvíjejí pod kůrou jehličnatých dřevin s významnými fyziologickými problémy (stres suchem atp.) a pařezů. Do běle chodby zasahují většinou pouze zřídka. Hlavním poškozením jsou tedy cca 2 cm široké vlnité chodby, které se tvoří v podkorních zónách dřeviny.
Možnost záměny poškození
Je možné jej zaměnit s příbuznými druhy s podobnou trofickou vazbou, proto bude hlavním poznávacím znakem tohoto druhu přítomnost dospělců na kmeni dřeviny. V larválním stavu je determinace tohoto konkrétního druhu dále komplikována.
Životní cyklus
Dospělci poletují v červenci a srpnu, kdy zároveň probíhá kladení na hostitelské dřeviny. Následuje larvální vývoj, kdy zimuje nejprve larva a následně kukla, generace je tedy dvouletá.
Hospodářský význam
Tento druh je vyloženě sekundárním škůdcem, obsazuje tedy dřeviny výrazně oslabené, či čerstvě odumřelé. Díky tvorbě hákovitých kukelních chodeb na tenčím materiálu se jedná také o technického škůdce, ale pouze tenčího materiálu.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu