Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

pyrenoforová skvrnitost pšenice
Pyrenophora tritici-repentis (teleom.) - Drechslera tritici-repentis (anam.)

říše: houby (Fungi) třída: Ascomycota čeleď: Plasmodiophoraceae

další názvy: helminthosporióza pšenice, helminthosporiová skvrnitost, světle hnědá skvrnitost obilovin

vědecká synonyma: Helminthosporium graminearum f. sp. tritici-repentis (anam.), Helminthosporium tritici-vulgaris (telem.), Pleospora tritici-repentis

EPPO kód: PYRNTR

Hostitelské spektrum
Pšenice, tritikale, žito a některé druhy trav.
Příznaky napadení
Prvními příznaky, které se objevují na rostlinách, jsou malé, hnědé skvrny oválného tvaru, které jsou výrazně žlutě ohraničeny nekrotizovaným pletivem. Zvětšující se nekrózy postupně splývají a mohou způsobit úplné odumření listů. Konidie se vytvářejí za vlhka a dávají starším nekrózám tmavé zbarvení. Ve střední části listu se často vytváří černohnědá skvrna, na které jsou i pomocí lupy identifikovatelné skupiny konidioforů.
Životní cyklus
Podobně jako u ostatních původců listových skvrnitostí obilnin jsou substrátem pro zdroj primární infekce posklizňové zbytky napadených rostlin a infikované osivo. Na posklizňových zbytcích se vytvářejí v průběhu podzimu a zimy pseudothecia. Z nich se za vlhka na jaře šíří na krátké vzdálenosti askospory a způsobují primární napadení. V průběhu stárnutí nekróz se na nich vytváří konidie, které mohou být přenášeny větrem na větší vzdálenosti a způsobovat sekundární infekci. Její intenzita roste za vlhkého počasí. Minimální doba ovlhčení listového povrchu pro úspěšnou infekci je pouhých 6 hodin, optimální teplota pak mezi 20–28 °C. Choroba postupuje v porostu po stárnoucích listech vzhůru a může napadnout klasy a vyvíjející se zrna. Masivní napadení praporcových listů nastává za dešťů v období nalévání zrna.
Hospodářský význam
Vyskytuje se na celém území ČR. Významně se rozšířila v posledních letech z původních vyšších oblastí i do nížin. Napadení horních dvou listových pater v období po metání způsobuje výrazné snížení výnosu redukcí hmotnosti 1000 zrn.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu