Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

háďátko řepné
Heterodera schachtii

třída: Secernentea řád: háďátka (Tylenchida) čeleď: háďátkovití (Heteroderidae)

EPPO kód: HETDSC

Hostitelské spektrum
Z hospodářsky významných roslin: řepa, špenát, řepka, kapusta, květák, kedluben, zelí, tuřín, hrách, oves a četné druhy merlíkovitých a brukvovitých rostlin včetně plevelů (merlík, lebeda, ohnice, hořčice, kokoška aj.).
Popis škůdce
Cysty jsou odumřelé pohlavně dospělé samičky. Jsou citrónovitého tvaru a délky 0,6–0,8 mm, zpočátku bílé barvy, později slabě nažloutlé, po přeměně v cystu hnědé. Cysty obvykle obsahují 200–300 vajíček.
Samečci jsou hadovitého tvaru, 1,3–1,6 mm dlouzí.
Příznaky poškození
Řepa vadne (především v dopoledních hodinách) a žloutne, jakoby trpěla suchem nebo nedostatkem dusíku. Dochází ke zmnožení kořenového vlášení („vousatost“) a deformaci bulvy. Typický je ohniskovitý výskyt příznaků v porostu.
Životní cyklus
Háďátko řepné patří mezi sedenterní druhy nematod. To znamená, že samice žije v dospělosti přisedle na kořenech hostitelských rostlin, pohybliví jsou pouze samci a larvální vývojová stadia. Vajíčka a mladí jedinci přežívají v dormantním stavu v půdě v podobě cysty, což je odumřelé tělo samičky. 
Líhnutí larev podporují kořenové difuzáty hostitelských rostlin a dostatečná vlhkost půdy. Larvy nejlépe vyhledávají kořínky živných rostlin v dostatečně pórovité půdě, při půdní vlhkosti 10–20 % a při teplotě nad 20 °C. zeminy. Migrující larvy napadají od špičky vlásečnicové kořeny. Po průniku do pletiva kořene se usazují pod korovou vrstvou. Hostitelská rostlina na jejich přítomnost reaguje tvořením velkých buněk (syncytia), které háďátko využívá pro svoji výživu. Páření probíhá mimo kořeny. Samičky se po oplodnění samečky mění v cysty a uvolňují se z kořínků. Doba vývoje jedné generace je 4–8 týdnů. V našich podmínkách má na řepě cukrové a na řepce až 3 generace. Cysty s životaschopným obsahem mohou v půdě setrvat až 7 let.
Hospodářský význam
Lokálně způsobuje hospodářsky významné škody. Pěstitelé jsou v oblastech s výskytem H. schachtii nuceni pěstovat nákladnější tolerantní odrůdy. Škodlivost závisí na stupni zamoření pozemku.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu