Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

zelenuška žlutopásá
Chlorops pumilionis

třída: hmyz (Insecta) řád: dvoukřídlí (Diptera) čeleď: zelenuškovití (Chloropidae)

EPPO kód: CHLPPU

Hostitelské spektrum
Především jarní ječmen a jarní pšenice, vzácněji žito, plevelné trávy (pýr).
Popis škůdce
Dospělci jsou žluté, 4 mm dlouhé mušky se třemi podélnými černými pruhy na hřbetě a trojúhelníkovou černou skvrnou mezi očima. 
Larva (apodní, acephalní) bez nohou a bez hlavy, dlouhá 7 mm, žlutavě bílá. Na posledním článku jsou 2 hrbolky. 
Kukla je hnědavá 3–7 mm velká.
Příznaky poškození
Na jarním ječmeni a jarní pšenici doutníkovitě zduřelá stébla. Klasy vymetají jen částečně nebo nevymetají vůbec. Část stébla nad posledním kolénkem bývá šroubovitě stočená. Na stéble směrem od klasů k nejvyššímu kolénku je světlá, později hnědá rýha.
Možnost záměny poškození
V praxi bývá poškození zaměňováno s poškozením způsobeným 3. generací bzunky ječné (Oscinella frit).
Životní cyklus
Dospělci létají v květnu a červnu. Vajíčka jsou kladena na různé části mladých rostlinek, přednostně na pozdě a pomalu metající odrůdy jarní pšenice a jarního ječmene. Larvy se líhnou po 5–7 dnech a pronikají pochvou listů k základu klasu. Žírem vyvolávají tvorbu doutníkovité zduřeniny. Kuklí se nad posledním kolénkem. Dospělci 2. generace létají v červenci a v srpnu. Samice 2. generace kladou na výdrol, pýr a časně seté ozimy. Přezimují larvy v srdéčku rostlin. Kuklí se až na jaře.
Hospodářský význam
Škodlivé výskyty jsou sporadické a lokální. Škodí převážně larvy 1. generace. Snižují hmotnost a kvalitu zrna.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu