Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

listokaz zahradní
Phyllopertha horticola

třída: hmyz (Insecta) řád: brouci (Coleoptera) čeleď: vrubounovití (Scarabaeidae)

vědecká synonyma: Anomala horticola, Scarabaeus horticola

EPPO kód: PHYPHO

Možnost záměny poškození
Poškození asimilačního aparátu hostitelských dřevin vznikající uvedeným druhem především v jarním období jsou zaměnitelná se vzhledově velmi podobným poškozením vznikajícím vlivem polyfágních housenek a housenic (např. píďalkovití, Erebidae atp.), které mají nejvýznamnější žírovou aktivitu v době jara, resp. časného léta. Odlišení od těchto požerků je možné především dle přímé determinace původců žíru. Poškození kořenů larvami tohoto druhu je jasné z rychlého vadnutí celých nadzemních částí rostlin. Tato reakce hostitelské dřeviny může být v ojedinělých případech nespecifická. Poškození kořenů ponravami je spojeno s jejich přítomností v půdním substrátu, který bezprostředně navazuje na kořenový systém rostlin.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu