Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

dřepčík vrbový
Crepidodera aurata

třída: hmyz (Insecta) řád: brouci (Coleoptera) čeleď: mandelinkovití (Chrysomelidae)

Hostitelské spektrum
Tento druh se vyskytuje především na vrbách. Také je často pozorován na topolech, resp. na listové ploše a výhonech zmíněných dřevin. Je druh, který preferuje spíše mladší dřeviny.
Popis druhu
Jedná se o druh, který má velikost těla na úrovni cca 2,5 až 4,0 mm. Štít a hlava tohoto druhu je zbarvena spíše zlatě a krovky jsou tmavě fialové, až černé. Dalším poznávacím znakem tohoto druhu jsou v dospělosti ostře červené první dva páry končetin.
Možnost záměny druhu
Druh je velmi nápadný svým zbarvením a díky inklinaci k živným dřevinám (viz výše) je jen těžko zaměnitelný s jinými druhy i z téže čeledě. Podobné zbarvení těla mají například někteří zástupci čeledě páteříčkovitých. Tyto zástupci se však odlišují podlouhlejším a celkově zploštělejším tvarem těla.
Příznaky poškození
Listy hostitelských rostlin jsou především v jarních měsících (a letních) intenzivně děrovány. Tento žír předchází kopulaci jedinců a kladení vajíček samicemi.
Možnost záměny poškození
Poškození asimilačního aparátu hostitelských dřevin, které vznikají uvedeným druhem dřepčíka, jsou zaměnitelná se vzhledově velmi podobným poškozením vznikajícím vlivem některých zástupců téže čeledi. Od zástupců např. rodu Gonioctena lze poškození předmětného druhu jasně odlišit tím, že C. aurata vykonává poškození významně menší velikosti.
Životní cyklus
Jarní aktivita po zimování dospělců nastává cca v první dekádě května, kdy brouci přistoupí k tzv. zralostnímu žíru. Zhruba v červnu oplodněné samičky nakladou vajíčka do půdního substrátu. Z těchto vajíček vylíhlé larvy projdou celým vývojem ještě téže rok (larvy jsou rhizofágní). Po vystoupení nových dospělců z kukelního obalu se brouci pomalu přesunují k zimování, to znamená, že žír vykonaný tímto druhem není na podzim tak silný, jako ten, který proběhne na jaře při žíru zralostním. Úživný žír v pozdním létě a na podzim slouží především pro zajištění dostatku energie pro proces zimování.
Hospodářský význam
Žír se soustředí především na mladší hostitelské dřeviny, kde si tento druh vybírá čerstvé listy na čerstvých výhonech. Tento charakter poškození poté velice silně ovlivňuje výškový a tloušťkový přírůst napadených dřevin a posléze i jejich ekonomické zhodnocení.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu