Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

pilatka
Allantus truncatus

třída: hmyz (Insecta) řád: blanokřídlí (Hymenoptera) čeleď: pilatkovití (Tenthredinidae)

vědecká synonyma: Fenella westwoodi, Fenusa dohrnii, Phaenusa melanopoda, Tenthredinidae

EPPO kód: 1TENTF, FENUDO

Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu