Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

černopáska bavlníková
Heliothis armigera

třída: hmyz (Insecta) řád: motýli (Lepidoptera) čeleď: můrovití (Noctuidae)

vědecká synonyma: Helicoverpa obsoleta, Helicoverpa zea, Heliothis fusca, Heliothis rama, Chloridea armigera

EPPO kód: HELIAR

Hostitelské spektrum
Polyfágní druh. Celkem asi 180 druhů pěstovaných rostlin z 45 čeledí.
Z hospodářsky významných rostlin: brambor, rajče jedlé, paprika setá, lilek vejcoplodý, čirok, kukuřice i jiné obilniny, len, fazol, sója, cizrna, slunečnice, vojtěška, dále pak okrasné rostliny (Tagetes, Chrysanthemum, Dendranthema, Diantus, Pelargonium aj.). 
Popis škůdce
Dospělec (motýl) má v rozpětí křídel 35–45 mm. Tělo je 14–18 dlouhé. Zbarvení je velmi variabilní. Základní zbarvení předních křídel je bledě šedozelené. Samice jsou často tmavší s hnědočerveným nádechem. Příčky na křídlech jsou nezřetelné, ledvinovitá a kruhová skvrna je slabě viditelná nebo zcela chybí. Ve středu kruhové skvrny je zřetelná tmavá tečka. Při třásních na vnějším okraji předního křídla je řada drobných černých teček. 
Vajíčka jsou kulovitá, veliká 0,5 mm, žlutavě zelená. 
Larva (housenka):  mladší instary jsou světlé barvy s nápadnými černými tečkami (bradavkami) a tmavšími podélnými páskami na hrudi i zadečku. Dorostlá housenka má hlavu světle okrovou, hustě hnědě tečkovanou. Zbarvení hrudi a zadečku je variabilní od hnědé po zelenou. Na hřbetě je zelenošedá čára, která je lemovaná šedozelenými pruhy s tmavě zelenými tečkami na každém článku. Na bocích těla jsou nápadné černé průduchy. Dorostlá housenka je drsná, pokrytá drobnými osténky a chloupky s malým hrbolem na hřbetě 8. článku zadečku. Před zakuklením je 40–45 mm dlouhá. Housenky mají 5 párů panožek. 
Kukla je 4–18 mm dlouhá, mahagonově hnědá, na koncích zaoblená.
Možnost záměny škůdce
Záměna motýla je možná s těmito druhy  – černopáska štětková (Heliothis viriplaca), č. polní (Heliothis maritima), č. stěhovavá (Heliothis  peltigera) a č. jehlicová (Heliothis ononis). První dva zmíněné druhy jsou u nás běžnými druhy, poslední dva se vyskytují vzácně na teplejších a suchých stanovištích. 
Příznaky poškození
Žije skrytě uvnitř květů nebo plodů, které vyžírá zevnitř, viditelné jsou pouze otvory, popř. zadeček housenky. Nápadné otvory jsou typickým příznakem napadení např. plodů rajčete nebo papriky. Jedna housenka většinou poškodí více plodů. U slunečnice zůstávají housenky jen na povrchu květenství. V klasech kukuřice jsou zřetelné ploché požerky, žír nepostupuje až do vřetena. Housenky dávají přednost generativním orgánům (květy, plody), u mladších rostlin se živí především vegetačními vrcholy a nejmladšími listy.
Životní cyklus
Černopáska bavlníková patří k motýlům pravidelně migrujícím z oblastí kolem Středozemního moře na území České republiky, především na jižní a střední Moravu a do středních Čech.  
V teplotně příznivých letech se objevuje i na dalších částech území. Ve sklenících se může se vyskytovat celoročně. Ve střední Evropě má H. armigera jednu až dvě generace za rok. Motýli první generace se vyskytují od konce června do začátku srpna a druhé generace od konce srpna do konce září, v teplých letech až do konce října. V ČR ve volné přírodě nepřezimuje. Vylíhlé samičky po dvou až šesti dnech kladou vajíčka jednotlivě na různé části rostlin, nejčastěji na generativní orgány nebo v jejich bezprostřední blízkosti nebo na spodní stranu listů vrcholové části rostlin a to hlavně v noci. Kladení trvá 7 až 21 dní. Samice může naklást až 3000 kusů vajíček (nejčastěji 400–1000 ks). Dospělci žijí cca 3 týdny, samice déle než samci. Housenka prochází 5 až 6 instary, její vývoj trvá v závislosti na teplotě 19–26 dnů. Přezimuje kukla v půdě.
Hospodářský význam
Hospodářské škody způsobuje zatím pouze lokálně, především v teplých a suchých letech. Poškozené plody jsou sekundárně napadány houbovými nebo bakteriálními patogeny, způsobujícími hniloby a následné znehodnocení.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu