Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

kyjatka růžová
Macrosiphum rosae

třída: hmyz (Insecta) řád: polokřídlí (Hemiptera) čeleď: mšicovití (Aphididae)

vědecká synonyma: Macrosiphon rosae, Siphonophora rosae

EPPO kód: MACSRO

Hostitelské spektrum
Dicyklická. Výskyt prokázán na 121 druzích rostlin. Zimní hostitel: růže. Letní hostitelé: růže, jahodník, rajče, jabloň, hrušeň, třezalka, cesmína, zimolez, mišpule, slivoň, kozlík, chrpa, kontryhel, atd.
Popis škůdce
Velikost do 4 mm, světle až tmavě zelená nebo sytě růžová až červenohnědá, s lesklou černou hlavou. Tykadla a nohy jsou dvoubarevně žluté a černé. Hlava se sifunkuli černé a chvostek světle žlutý.
Možnost záměny škůdce
Na růžích (Rosa spp.) se popisuje značné množství mšic, se kterými může eventuálně dojít k záměně. Jsou to například mšice rodu Aphis (A. craccivora, A. fabae, A. gossypii, A. nasturtii, A. pomi aj.), rodu Myzus (M. ornatus, M. certus, M. persicae aj.) nebo široce polyfágní druhy jako Brachycudus helichrysi, Macrosiphum euphorbiae, Metoolophium dirhodum, Neomyzus circumflexus, Rhopalosiphum nymphaeae, Sitobion fragariae aj. 
Na jahodníku (Fragaria spp.) může dojít nejčastěji k záměně s druhy Acyrthosiphon malvae, Aphis fabae, Aphis gossypii, Aulacorthum solani, Macrosiphum euphorbiae, Metopolophium dirhodum, Myzus ornatus, Myzus persicae, Myzus ascalonicus, Sitobion fragariae aj. 
Na rajčeti (Solanum lycopersicum) lze kyjatku růžovou zaměnit za mšice rodu Aphis (A. craccivora, A. fabae, A. gossypii aj.) či jiné polyfágní druhy mšic Aulacorthum solani, Brychycudus cardui, Brachycaudus helichrysi, Myzus ornatus, Myzus persicae, Myzus acalonicus, Neomyzus circumflexus, Rhopalosiphoninus latysiphon, Rhopalosiphum nymphaeae, Rhopalosiphum padi, Sitobion avenae aj. 
Na jabloních (Malus spp.) se uvádí velmi široké spektrum mšic, významné druhy k záměně mohou být mšice rodu Aphis (A. craccivora, A. fabae, A. gossypii, A. pomi), rodu Dysaphis (D. chaerophylli, D. devecta, D. radicola, aj.) nebo s polyfágními druhy jako Eriosoma lanigerum, Eriosoma lanuginosum, Macrosiphum euphorbiae, Myzus ornatus, Myzus persicae, Prociphilus pini, Rhopalosiphum padi, Sitobion fragariae aj. 
Na hrušních (Pyrus spp.) je taktéž široké spektrum mšic, se kterými tím vznikám možnost záměny. Jedná se o mšice rodu Aphis (A. craccivora, A. fabae, A. gossypii, A. pomi aj.) či mnoho dalších, mezi nejvýznamnější patří Brachycaudus helichrysi, Eriosoma lanigerum, Eriosoma lanuginosum, Eriosoma ulmi, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Ovatus insitus, Rhopalosiphum padi atd. 
Na slivoních (Prunus spp.) se uvádí velké spektrum mšic, významnými druhy se kterými může dojít k záměně, jsou Aphis craccivora, Aphis gossypii, Aphis pomi, Aulacorthum solani, Brachycaudus helichrysi, Hyalopterus pruni, Myzus cerasi, Myzus ornatus, Myzus persicae, Phorodon humuli, Rhopalosiphum maidis, Rhopalosiphum nymphaeae, Rhopalosiphum padi aj.
Příznaky poškození
Škodí sáním na šťavnatých výhonech, listech či celých poupatech. Ty mnohdy vadnou nebo zasychají. Z poupat se nevyvinou květy, a pokud ano, tak bývají zakrnělé. Medovicí prorůstají saprotrofní černě.
Životní cyklus
Vajíčka přezimují na růžích a na jaře nymfy sají na mladých šťavnatých výhoncích. V létě okřídlené samičky přelétají na letní hostitele, kde se partenogeneticky rozmnožují. Na podzim kladou vajíčka opět na růže.
Hospodářský význam
Početné populace snižují kvalitu a množství květů. Dochází také ke snížení vitality rostlin. Vektor více než 12 rostlinných virů (není vektorem virů u růží).
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu