Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

klíněnka habrová
Phyllonorycter esperella

třída: hmyz (Insecta) řád: motýli (Lepidoptera) čeleď: vzpřímenkovití (Gracillariidae)

vědecká synonyma: Lithocolletis quinnata

Hostitelské spektrum
Druh se vyskytuje především na listové ploše habrů (Carpinus betulus). Také byl druh zaznamenán na dřevinném druhu habroveci habrolistém (Ostrya carpinifolia), kde tvoří obdobná poškození jako na výše zmíněném taxonu.
Popis druhu
Rozpětí křídel dospělců je v rozmezí 7‒9 mm. Přední křídla jsou zbarvena do světlehnědé až zlatavé barvy s charakteristickými barevnými znaky na křídlech – černé skvrny na koncích křídel (jeden kus na každém křídlu) a bílé skvrny (8 kusů ve tvaru ostrého zářezu s nejširším koncem na obvodu křídla). Světle zbarvená (světle zelená a částečně průhledná) housenka se vyskytuje pouze v mině, jejíž tvar a charakter je pro tento druh charakteristický.
Možnost záměny druhu
Larvální jedinci nejsou významně odlišní od příbuzných druhů minovačů. Jasné determinaci napomůže jasně tvarovaná mina, což je charakteristické poškození živné dřeviny tímto druhem hmyzu.
Příznaky poškození
Larvální vývoj je vázán na listovou plochu habrů a habrovců, kde je při vývoji tvořena oválná mina papírovitého vzhledu. Ta se tvoří na horní straně listů hostitelských stromů a to poblíž hlavní žilky. Mina je okrouhlá, bělavá a vyskytuje se na hostiteli v průběhu a na konci léta. Miny mohou zabírat i podstatnou plochu listů.
Možnost záměny poškození
Miny jsou tvořeny charakteristicky pro konkrétní druh minovače. Např. P. tenerella má miny vždy vměstnané mezi dvě sousední silnější listové žilky (žilnatina druhého řádu). Také jsou hálky tohoto příbuzného druhu užší a naopak relativně dlouhé a výrazněji klenuté.
Životní cyklus
Jedinci tohoto druhu se rojí v květnu a srpnu, tedy ve dvou generacích. Housenky se vyskytují od června do července a od srpna do října. Přezimují kukly v opadaných listech na zemi, což je pro tuto skupinu škůdců (minovačů) charakteristické.
Hospodářský význam
Tento druh škodí především jako fyziologický škůdce a to především u mladších dřevin. U vzrostlých dřevin není úbytek asimilační plochy tak zásadní, jako u mladších dřevin. Pokud je výskyt a aktivita tohoto druhu silná a opakovaná a navíc doplněná nějakým dalším stresujícím faktorem, může nastat úhyn hostitelských stromků.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu