Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

štítenka borová
Leucaspis pini

třída: hmyz (Insecta) řád: polokřídlí (Hemiptera) čeleď: štítenkovití (Diaspididae)

EPPO kód: LEUAPI

Hostitelské spektrum
Jmenovaný druh je potravně vázán na různé druhy borovic (Pinus nigra, P. sylvestris atp.). Přítomnost na jiných jehličnatých dřevinách není typická.
Popis škůdce
Tato štítenka má poměrně výrazný pohlavní dimorfizmus. Samice jsou velké cca 2,5 mm. Jejich tělo je kryto štítkem, který samice utvoří ze směsi vozku a chitinu. Samečci jsou na druhou stranu menší. I u samečků jsou štítky přítomné.
Možnost záměny škůdce
Díky potravní vázanosti na jehličnany, resp. na borovice, je záměna s jiným zástupcem škůdců, kteří vytvářejí na hostiteli tzv. štítky, nepravděpodobná. Pouze druh Nuculaspis abietis má podobnou potravní vázanost, ale jeho štítky jsou o něco menší a navíc mají spíše tmavou barvu s pouze prosvětlením na okrajích.
Příznaky poškození
Sání na jehlicích borovic způsobuje především jejich žloutnutí, později tvarové deformace a nakonec opad. Důležitým znakem přítomnosti toho škůdce je výskyt světlých štítků obou pohlaví na hostitelské dřevině.
Možnost záměny poškození
Potravní vázanost a přítomnost štítků kryjících tělo velmi omezuje možnost záměny poškození. Pokud by bylo zaznamenáno žloutnutí jehlic a jejich následný opad při absenci voskochitinových štítků na poškozených pletivech, jedná se v tomto případě o jiný organismus s podobnou trofickou vázaností.
Životní cyklus
Larvy, resp. nymfy zimují většinou v II. instaru. Dospělé samice kladou v červnu až v červenci cca 40 kusů vajec.
Hospodářský význam
Zásadním problémem může být tento druh především u mladších dřevin s prozatím malou plochou asimilačního aparátu. Proto je tento druh významný pro mladé výsadby a také pro pěstitele sadebního materiálu.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu