Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

bejlomorka růžicotvorná
Rabdophaga rosaria

třída: hmyz (Insecta) řád: dvoukřídlí (Diptera) čeleď: bejlomorkovití (Cecidomyiidae)

vědecká synonyma: Dasineura rosaria, Rabdophaga cinerearum, Rhabdophaga rosaria

EPPO kód: RHABRO

Hostitelské spektrum
Druh je oligofágním zástupcem fytofágního hmyzu, v našich podmínkách ho můžeme nalézt na vrbách (Salix alba, S. fragilis, S. caprea, S. purpurea, S. aurita, S. cinerea).
Popis druhu
Dospělci jsou malé mušky, které jsou hnědé barvy, samec je dlouhý 2,6–2,8 mm a samice 3–3,2 mm. Tykadla jsou u obou pohlaví segmentovaná. Celkově jsme schopní na hlavě dospělců napočítat 14 článků (2+12 článků), které připomínají navlečené korálky. Larvy jsou zpočátku bělavé, velice úzké a necelý milimetr dlouhé. V „dospělosti“ se tito larvální jedinci dorůstají délky až 4 mm.
Možnost záměny druhu
Tohoto škůdce je možné díky charakteristickému poškození živné dřeviny, resp. tvorbě pro tento druh charakteristických hálek, zaměnit pouze s dalšími cecidogenními zástupci, kteří jsou ze stejné, nebo příbuzné čeledě. Živná dřevina, velikost a tvar hálek a jejich orientace na rostlině vylučuje záměnu s jiným zástupcem.
Příznaky poškození
Larvy se vyvíjejí ve stočených okrajích letorostů vrb, kde si z lístků tvoří tvarem šišticovitou nebo tzv. růžicotvarou hálku. Hálka je na konci vývoje larev více jak 4 cm velká a po opuštění hálek novou generací dospělců hálka z původně zelené barvy přechází do hnědé až hnědočerné barvy.
Možnost záměny poškození
Tvorbou podobných hálek se také vyznačují jedinci skupiny Eriophyidae - vlnovníkovití (Stenacis triradiatus). Hálky těchto živočichů jsou menších rozměrů a jejich tvar je více nepravidelný, resp. hálky jsou jakoby rozcuchané. Navíc jsou poškození vlnovníků spíše níže na větvích a prutech, nejsou na vrcholech zasažených letorostů, jako je tomu u druhu R. rosaria.
Životní cyklus
Larvy přezimují na pupenech živných dřevin a to v téměř finálních fázích vývoje. Za jednu sezónu vystřídají pouze jednu generaci. Na jaře (začátkem května) samice kladou na terminální pupeny vrb pokaždé po jednom vajíčku. Následně se začínají líhnout larvy, které ihned začnou s „vytvářením“ hálek na větvích živných dřevin.
Hospodářský význam
Škodlivost bejlomorky závisí především na stáří a vitalitě hostitelských dřevin a hojnosti hálek na stromu. Ohroženy jsou především věkově mladší dřeviny, které budou po intenzivním zasažení strádat, to znamená, že listy na zasažené větvičce nebudou mít přirozenou velikost a ojediněle mohou listy také opadávat.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu