Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

lýkohub sosnový
Tomicus piniperda

třída: hmyz (Insecta) řád: brouci (Coleoptera) čeleď: nosatcovití (Curculionidae)

vědecká synonyma: Blastophagus major, Bostrichus testaceus, Dermestes piniperda, Hylurgus analogus, Myelophilus piniperda, Tomicus analogus, Tomicus major, Tomicus testaceus

EPPO kód: BLASPI

Hostitelské spektrum
Borovice (Pinus spp.).
Popis škůdce
Brouci jsou 3,5–4,8 mm velcí, s tmavě hnědým štítem a rezavohnědými až černohnědými, na zádi zaoblenými krovkami. 
Vajíčka jsou drobná, oválná, skelně bělavá. 
Kukla je volná, bílá. 
Larva je bělavá, rohlíčkovitá, beznohá. Dorostlá měří 5–6 mm.
Příznaky poškození
Na spodní straně kůry a v povrchové části běle jsou znatelné typické požerky. Požerek tvoří jedna svislá matečná chodba, která je 7–15 cm dlouhá, mírně esovitě zprohýbaná, dole botkovitě rozšířená, s několika větracími otvory v rozestupu nad sebou. Larvové chodby jsou husté, zprohýbané, 10–20 cm dlouhé, celé umístěné v kůře – včetně kukelných kolébek; v běli jsou larvové chodby jen velmi málo patrné.
Životní cyklus
Monogamní druh. Přezimující brouci se rojí během teplých březnových a dubnových dnů. Samičky se zavrtávají do kůry na spodních částech kmenů oslabených, odumírajících borovic, kam za nimi nalétávají samci a páří se s nimi. Oplodněné samičky hlodají v lýku matečnou chodbu, ve které kladou vajíčka. V půli června larvy dokončují svůj vývoj a v kukelných kolébkách na koncích chodeb se kuklí. Noví brouci se objevují v červenci a srpnu, kdy nalétávají do korun zdravých stromů. Zde se zavrtávají do čerstvých výhonků, jejichž dřeň vyžírají v rámci zralostního žíru. Po ukončení tohoto žíru brouci přelétávají na báze kmenů, kde se zavrtávají do silné borky a přezimují. Část brouků přezimuje též v hrabance nebo zůstává uvnitř vyžraného letorostu. Druh má 1 generaci v roce, avšak mnohdy vytváří i sesterskou generaci.
Hospodářský význam
Lýkohub sosnový se vyvíjí především na silnokorých partiích, značně poškozených a oslabených stromů. Významnější roli než larvy mohou hrát při silnějším výskytu brouci, kteří svým zralostním žírem poškozují velké množství výhonků, které se vlivem podzimních větrů ulamují a stromy tak ztrácejí velkou část asimilačního aparátu a při opakovaném poškození mohou uhynout.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu